รีเซต

สธ.ยันโควิด-19 รอบ2 ระบาดภาคกลาง-ตะวันออก เป็นซูเปอร์สเปรดดิ่ง แนวโน้มชะลอตัว

สธ.ยันโควิด-19 รอบ2 ระบาดภาคกลาง-ตะวันออก เป็นซูเปอร์สเปรดดิ่ง แนวโน้มชะลอตัว
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 16:38 )
91
สธ.ยันโควิด-19 รอบ2 ระบาดภาคกลาง-ตะวันออก เป็นซูเปอร์สเปรดดิ่ง แนวโน้มชะลอตัว

วันนี้ (7 มกราคม 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย

 

นพ.โอภาส กล่าวว่า การระบาดระลอกใหม่ที่เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงปัจจุบัน สถานการณ์มีแนวโน้มพุ่งขึ้นแต่มีแนวโน้มชะลอตัวและคงตัว สิ่งที่เห็นชัดคือ ผู้ป่วยหายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยรายใหม่มักจะไม่มีอาการและมีอาการน้อย ส่วนการกระจายยังอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การพบผู้ป่วยใน 56 จังหวัด ส่วนใหญ่จะพบ 1-2 ราย และติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้าน ก็จะพบเชื้ออยู่ร้อยละ 10 ส่วนใหญ่ควบคุมโรคได้และสงบลงในจังหวัดนั้นๆ ดังนั้น การระบาดยังอยู่ในภาคกลางและตะวันออกเป็นหลัก

 

“ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ผู้ป่วยทั้งหมด 5,381 ราย พบว่า มากกว่าครึ่งอยู่ที่จ.สมุทรสาคร จำนวน 2,904 ราย รองลงมาคือ ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี และตราด จำนวน 1,523 ราย ต่อมาเป็นกรุงเทพฯ จำนวน 473 ราย ฉะนั้น เป็นข้อมูลยืนยันว่าการกระจายส่วนใหญ่อยู่ใน จ.สมุทรสาคร ภาคตะวันออก และบางส่วนของกรุงเทพฯ ขณะที่ การวิเคราะห์ผู้ป่วยระลอกใหม่ 5,381 ราย เสียชีวิต 7 ราย ซึ่งเปรียบเทียบกับต้นปี 2563 ถือว่าครั้งนี้เป็นอัตราที่ข้างค่อนต่ำ ยังอยู่โรงพยาบาล (รพ.) 2,079 ราย มีอาการหนักใช้เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 1,695 ราย โดยส่วนมากอยู่ใน จ.สมุทรสาครและจังหวัดทางภาคตะวันออก ส่วนรักษาหายแล้ว 572 ราย ทั้งนี้ สัดส่วนการระบาดรอบนี้ จ.สมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติ แต่ในภาคอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย และมีคนต่างชาติประปราย เป็นแรงงานทำงานในตลาดและโรงงาน” นพ.โอภาส กล่าว

 

ด้าน นพ.ทวีทรัพย์ กล่าวว่า สถานการณ์ระบาดรอบสอง มีผู้ป่วยกว่า 5,439 ราย ส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในระบบบริการตามปกติและส่วนหนึ่งเป็นการค้นหาเชิงรุก (Active case finding) จุดสำคัญของการระบาดระลอกสอง เกิดขึ้นในจุดที่มีผู้คนเข้าไปใช้จำนวนมากและผู้ติดเชื้ออาศัยใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แออัด ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว หรือบุคคลที่ไปเที่ยวในสถานบันเทิง จนถึงบ่อนการพนัน ซึ่งส่งผลให้มีการระบาดในลักษณะของซูเปอร์สเปรดดิ่ง (super spreading)

 

นพ.ทวีทรัพย์ กล่าวว่า ตัวอย่างพื้นที่ จ.นนทบุรี พบการระบาดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในชุมชน อาทิ ตลาดใน อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง เหตุสำคัญที่ทำให้พบผู้ติดเชื้อมากเนื่องจากมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และเมื่อมีการติดเชื้อ ก็ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงในพื้นที่ตลาดมีคนเข้าไปใช้บริการจำนวนหนึ่ง แบ่งการติดเชื้อจากความเสี่ยง คือ 1.เกี่ยวข้องกับตลาด 58 ราย 2.เกี่ยวข้องกับสมุทรสาคร 21 ราย 3.สัมผัสผู้ป่วย 9 ราย 4.สถานบันเทิง 6 ราย และ 5.เกี่ยวข้องกับ จ.ระยอง 2 ราย

 

“ประเด็นสำคัญของการระบาดระลอกใหม่หลักๆ อยู่ใน 2 ส่วน คือ 1.กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานและอาศัยอยู่ในไทย 2.คนไทยที่อาจติดเชื้อมาจากแรงงาน ต่างด้าวหรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ทำกิจกรรมเสี่ยงมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง การควบคุมการระบาดคือ มุ่งเน้นควบคุมจำกัดพื้นที่การระบาด และลดโอกาสเสี่ยงให้ประชาชนเข้าพื้นที่เสี่ยงและทำกิจกรรมเสี่ยงทุกรูปแบบ” นพ.ทวีทรัพย์ กล่าว

 

นพ.ทวีทรัพย์ กล่าวว่า สำหรับประชากรต่างด้าวที่อยู่ในประเทศ ต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเฝ้าระวัง ไม่รับแรงงานผิดกฎหมายและดำเนินการค้นหาเชิงรุกเพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อและนำเข้าสู่ระบบการรักษา ส่วนที่อาจจะเข้ามาใหม่ แรงงานรายวันและลักลอบเข้ามา มักประปนในพื้นที่ตลาดหรือก่อสร้าง จะต้องยกระดับมาตรการชายแดนให้เข้มข้น ขอความร่วมมือฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเฝ้าระวังและแจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง