"สาธิต" ปลื้ม 2 อเมริกันขอกักตัวต่อระหว่างรอกลับบ้าน ยัน "โควิด-19" ไม่กระทบ สปสช.

"สาธิต" ปลื้ม 2 อเมริกันขอกักตัวต่อระหว่างรอกลับบ้าน ยัน "โควิด-19" ไม่กระทบ สปสช.
มติชน
23 เมษายน 2563 ( 17:57 )
147
"สาธิต" ปลื้ม 2 อเมริกันขอกักตัวต่อระหว่างรอกลับบ้าน ยัน "โควิด-19" ไม่กระทบ สปสช.

“สาธิต” ปลื้ม 2 อเมริกันขอกักตัวต่อระหว่างรอกลับบ้าน ยัน “โควิด-19” ไม่กระทบ สปสช.

โควิด-19 เมื่อวัน 23 เมษายน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (วทก.) สถาบันพระบรมราชชนก นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เยี่ยมชมระบบ Local Quarantine ที่ใช้สถานที่หอพักของอาจารย์ วทก.เพิ่งก่อสร้างเสร็จ และเยี่ยมผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคชาวอเมริกัน 2 คน ที่พ้นระยะสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แล้ว แต่ยังขอพำนักอยู่ต่อเพื่อประสานเรื่องการเดินทางกลับประเทศ

นายสาธิต กล่าวว่า หอพักของอาจารย์ วทก.แห่งนี้ เป็น Local Quarantine รับผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation: PUI) ไว้สังเกตอาการ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน จำนวน 26 คน ขณะนี้ กลับบ้านแล้ว 24 คน โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาล (รพ.) ไทรน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) 11 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไทรน้อย และชุมชนร่วมมือกันทำงานได้เป็นอย่างดี และเตรียมจะผลักดันโครงการ “HERO COVID” อบรมผู้ป่วยที่หายแล้วให้เป็นอาสาสมัครเฝ้าติดตามผู้สังเกตอาการและผู้ป่วย ซึ่งจะเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยด้วยกันเป็นอย่างดี

นายสาธิต กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังต้องขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ยังต้องคงมาตรการเข้มข้นเพื่อดูแลพื้นที่สาธารณะ อาทิ ตลาดนัด ตลาดสด เนื่องจากประชาชนบางส่วนออกมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้น ขณะเดียวกันในวันที่ 25 เมษายนนี้ เวลา 13.30 น. จะหารือกับกรมอนามัยเร่งรัดเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการแต่ละสถานที่ อาทิ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย หรือห้างสรรพสินค้า หากเริ่มมาตรการผ่อนคลาย

“วันนี้ผู้คนเริ่มผ่อนคลายออกมาข้างนอกมากขึ้นต้องบอกว่ายังมีความน่ากังวล จึงต้องขอให้หน่วยงานท้องถิ่นควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ยังต้องย้ำเรื่องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือ เพื่อร่วมกันควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ให้ดีขึ้นต่อเนื่องต่อไป” นายสาธิต กล่าว

นอกจากนี้ นายสาธิต กล่าวถึงกรณีงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า การรักษาโรคโควิด-19 ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งรัฐเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทั้งหมด การตัดงบประมาณบางส่วนของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด และในหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. จะตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถใช้ได้อยู่แล้ว เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การเดินทางไปต่างประเทศ ก็จะโอนเข้าไปสู่งบส่วนกลางอยู่แล้ว เพื่อจัดสรรเป็นเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจต่อไปได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง