รีเซต

สคช. สก. เล็งร่วมพัฒนากำลังคนขึ้นแท่น มืออาชีพสากล

สคช.  สก. เล็งร่วมพัฒนากำลังคนขึ้นแท่น มืออาชีพสากล
77ข่าวเด็ด
3 กรกฎาคม 2563 ( 02:25 )
64
สคช.  สก. เล็งร่วมพัฒนากำลังคนขึ้นแท่น มืออาชีพสากล

กรุงเทพฯ – สคช. – สก. เตรียมผนึกกำลังพัฒนากำลังคนเพื่อเป็น มืออาชีพสากล ตาม ISO/IEC17024 เน้นยกระดับให้ประกอบอาชีพได้ แม้ต้องเผชิญภาวะวิกฤต หลังโควิด-19 ทำแนวโน้มอัตราว่างงานเพิ่มสูงขึ้น

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. หารือร่วมกับ นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารของ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Board of Directors, International Accreditation Forum) หรือ IAF องค์การระหว่างประเทศ ที่มีสมาชิกเป็นหน่วยรับรองระบบงานของประเทศต่าง ๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดย สคช. ร่วมเป็นคณะทำงานด้านการรับรองบุคลากร IAF Working Group on Person Certification ISO/IEC17024 ด้วย

การหารือครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมความร่วมมือ ภายใต้ข้อตกลงความเข้าใจ หรือ MOU การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของไทย โดยนำแนวทางจากการรับรองบุคลากรจากองค์การระหว่างประเทศ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคนในอาชีพของไทย ขึ้นแท่นเวทีสากล ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC17024 เนื่องจาก สคช. มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนกำลังคนให้มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพที่สามารถทำงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนได้จริง โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการหลังการระบาดของโรคโควิด-19

ความร่วมมือครั้งนี้ จะเน้นยกระดับองค์ความรู้ให้แก่บุคคล เพื่อสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เห็นได้ชัดเจนว่า อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาคนจึงสำคัญมาก ความร่วมมือจะมุ่งเน้นพัฒนา ให้การรับรอง และยกระดับคนในอาชีพตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC17024 ให้กำลังคนสามารถประกอบอาชีพได้ แม้จะต้องพบกับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ยังหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม ผู้ตรวจประเมินองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง