รีเซต

"ไบเทคบางนา" เข้ม "โควิด-19" ใช้เกณฑ์ 4 ตร.ม./คน ลดความแออัด

"ไบเทคบางนา" เข้ม "โควิด-19" ใช้เกณฑ์ 4 ตร.ม./คน ลดความแออัด
มติชน
18 มิถุนายน 2563 ( 15:49 )
363
"ไบเทคบางนา" เข้ม "โควิด-19" ใช้เกณฑ์ 4 ตร.ม./คน ลดความแออัด
“ไบเทคบางนา” เข้ม “โควิด-19” ใช้เกณฑ์ 4 ตร.ม./คน ลดความแออัด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการศูนย์นิทรรศการ

 พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ประกอบด้วย การจัดประชุม การจัดการท่องเที่ยว การประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ และการจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการในระดับภูมิภาค หรือประเทศถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย และสร้างแนวปฏิบัติมาตรฐานใหม่ (New Norm) สำหรับสถานประกอบกิจการตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยให้ความสำคัญด้านความสะอาดของสถานที่ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

 

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ผู้จัดงาน พนักงานและผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด ตามเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร (ตร.ม.) ต่อคน การลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงาน และพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด

 

​”สำหรับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคที่ได้ลงพื้นในครั้งนี้ ในภาพรวมพบว่า มีมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับรูปแบบการจัดงานและทุกความต้องการบนมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้น แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังป้องกัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป” พญ.พรรณพิมล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง