ชลบุรี ออกมาตรการ ปิดร้านสะดวกซื้อ 4 ทุ่ม-ตี 5 ปิดสนามกอล์ฟชั่วคราว ป้องกันโควิด 19

ชลบุรี ออกมาตรการ ปิดร้านสะดวกซื้อ 4 ทุ่ม-ตี 5 ปิดสนามกอล์ฟชั่วคราว ป้องกันโควิด 19
มติชน
27 มีนาคม 2563 ( 16:35 )
234
ชลบุรี ออกมาตรการ ปิดร้านสะดวกซื้อ 4 ทุ่ม-ตี 5 ปิดสนามกอล์ฟชั่วคราว ป้องกันโควิด 19

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งฉบับที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 โดย มีการดำเนินการเพิ่มเติม 5 ข้อ

โดยกำหนดให้ ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้ปิดบริการตั้งแต่ 22.00 น. ของทุกวัน – 05.00 น. ของวันถัดไป เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และปิดสนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สถานบริการอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง