'สภาวิศวกร' เล็ง 2 ปมก๊าซบึ้ม แนะเชื่อมโยงข้อมูลการวางท่อส่งก๊าซ หวั่นเหตุซ้ำรอย!

'สภาวิศวกร' เล็ง 2 ปมก๊าซบึ้ม แนะเชื่อมโยงข้อมูลการวางท่อส่งก๊าซ หวั่นเหตุซ้ำรอย!
มติชน
23 ตุลาคม 2563 ( 13:52 )
97
'สภาวิศวกร' เล็ง 2 ปมก๊าซบึ้ม แนะเชื่อมโยงข้อมูลการวางท่อส่งก๊าซ หวั่นเหตุซ้ำรอย!

สภาวิศวกร แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพลังงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงข้อมูลการวางท่อส่งก๊าซและโครงสร้างผังเมืองร่วมกัน เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เมืองและป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต พร้อมคาดการณ์สาเหตุตามหลักวิศวกรรม หลังลงพื้นที่ตรวจสอบท่อส่งก๊าซระเบิด บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ 200 อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ อาจเกิดจาก 2 ปัจจัยหลักคือ 1.ความเสื่อมของท่อส่งก๊าซ 2.ปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นการระเบิด พร้อมย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและติดตั้งทุก ๆ 100 เมตร เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นหรือสัญจรผ่าน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบท่อส่งแก๊สระเบิด บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ 200 อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ว่า สภาวิศวกร ไม่ได้นิ่งนอนใจ รุดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นคาดการณ์สาเหตุตามหลักวิศวกรรม อาจเกิดจาก 2 ปัจจัย ดังนี้ 1.ความเสื่อมของท่อส่งก๊าซ ซึ่งอาจมีรอยแตก ชำรุดหรือรั่ว และ 2.ปัจจัยภายนอกที่กระตุ้น จนให้ท่อส่งก๊าซระเบิดขึ้น อาทิ เครื่องจักร

สำหรับท่อส่งแก๊สดังกล่าว ถูกจัดวางในพื้นที่ที่ปลอดภัย (Right of Way: ROW) อยู่แล้ว ทั้งในแนวทางรถไฟ แนวถนน และแนวสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง แต่ทั้งนี้ สภาวิศวกร ขอเน้นย้ำถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นหรือสัญจรผ่าน พร้อมทั้งติดตั้งทุกๆ 100 เมตร

นอกจากนี้ สภาวิศวกร ยังเป็นห่วงถึงมาตรฐานงานออกแบบ ที่จะต้องคำนึงถึงแนวทางการดูแลรักษาเฝ้าระวัง รวมถึงการจัดวางท่อต่างๆ ให้เป็นไปตามโครงสร้างผังเมือง เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของเขตพื้นที่เมืองอย่างต่อเนื่อง จึงฝากถึงกระทรวงพลังงาน ในเรื่องของการวางผังท่อส่งก๊าซในปัจจุบัน ที่ควรมีข้อมูลอย่างละเอียดและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับและหาแนวทางการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตถึงการขยายเขตพื้นที่เมือง

อย่างไรก็ดี สภาวิศวกร พร้อมถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากประชาชน พบเห็นความไม่ปลอดภัยในงานก่อสร้างหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนสภาวิศวกร 1303 ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของท่อส่งแก๊สระเบิด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ 200 อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง