รีเซต

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ กศน. ดันศูนย์วิทยาศาสตร์โคราช กระจายความรู้สู่ชุมชน 4 จังหวัดอีสานใต้

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ กศน. ดันศูนย์วิทยาศาสตร์โคราช กระจายความรู้สู่ชุมชน 4 จังหวัดอีสานใต้
มติชน
18 มิถุนายน 2563 ( 15:33 )
95
กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ กศน. ดันศูนย์วิทยาศาสตร์โคราช กระจายความรู้สู่ชุมชน 4 จังหวัดอีสานใต้

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดกิจกกรมด้านวิทยาศาสตร์และติดตามภารกิจ กศน. สช. โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.ในพื้นที่จ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์หลายจุด อาทิ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ประยุกต์พื้นฐาน นิทรรศการโลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต นิทรรศการเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตไทย และนิทรรศการเคลื่อนที่ เป็นต้น

 


ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมาแห่งนี้ ถือว่ามีการบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม โดยมีบทบาทหน้าที่บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบให้แก่ ผู้เรียน ครู ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ซึ่งแนวทางการส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์เข้าถึงชุมชนมากขึ้นนั้นก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งจังหวัดในเขตรับผิดชอบ และโรงเรียนต่างๆ ให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ยังจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และมาเยี่ยมชมดูงานที่นี่อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็จะทำงานเชิงรุกโดยร่วมกับบุคลากรของ กศน.ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนต่างๆ เพื่อยกระดับความรู้ของประชาชนให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง