รีเซต

'มหาดไทย' ขยายเวลาการขอมีบัตร-เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ ถึง 30 เม.ย.64

'มหาดไทย' ขยายเวลาการขอมีบัตร-เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ ถึง 30 เม.ย.64
มติชน
27 มกราคม 2564 ( 11:42 )
108
'มหาดไทย' ขยายเวลาการขอมีบัตร-เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ ถึง 30 เม.ย.64

มท.ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร เปลี่ยนบัตร ปชช.ใหม่ เพื่อระงับการแพร่ระบาดของโควิด

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ซึ่งสถานการณ์มีการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และมีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศมีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละวัน

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมนุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ และระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบาย ศบค. และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ขอรับบริการ

 

จึงใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 12 มกราคม 2564

 

โดยให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม

 

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่อยู่ในกิจกรรมแออัดซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้โดยเร็วที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง