รีเซต

สมอ.เตรียมออกมาตรฐานหน้ากากผ้า-เฟซชิลด์ ขานรับนิวนอร์มอล

สมอ.เตรียมออกมาตรฐานหน้ากากผ้า-เฟซชิลด์ ขานรับนิวนอร์มอล
มติชน
21 พฤษภาคม 2563 ( 05:15 )
163
สมอ.เตรียมออกมาตรฐานหน้ากากผ้า-เฟซชิลด์ ขานรับนิวนอร์มอล

สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดภายใต้วิถีปกติใหม่ ขอบอร์ดทำมาตรฐานสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ป้องกันโควิด ทั้งมาตรฐานหน้ากากผ้าและเฟซชิลด์

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(บอร์ด สมอ.) มีมติขานรับนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด มีมติเห็นชอบให้ สมอ. เร่งทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีปกติใหม่ หรือนิว นอร์มอล ตามที่ สมอ. เสนอจำนวน 27 มาตรฐาน ได้แก่ หน้ากากผ้า เฟซชิลด์ แว่นตานิรภัยใช้ทางการแพทย์ เสื้อกาวน์ผ่าตัด ตู้ความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยยูวีซี เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด หมวกคลุมผมทางการแพทย์ ถุงสวมขาทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อบริเวณมือ เป็นต้น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถทำสินค้าที่ได้มาตรฐาน ตลอดจน สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของไทย และที่สำคัญประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์จะได้ใช้สินค้าที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากบอร์ด สมอ. จะเห็นชอบให้ สมอ. เร่งทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนิว นอร์มอล แล้ว ยังได้เห็นชอบให้เร่งทำมาตรฐานอื่นๆ เพิ่มอีก 9 มาตรฐานด้วย ดังนี้ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับภาชนะสัมผัสอาหาร จำนวน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานภาชนะและเครื่องใช้อะลูมิเนียมสำหรับอาหาร เฉพาะด้านความปลอดภัย และมาตรฐานภาชนะเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหาร เฉพาะด้านความปลอดภัย , มาตรฐานเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานเครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านประสิทธิภาพการกรองกลิ่น และมาตรฐานเครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านประสิทธิภาพการกรองไวรัส , มาตรฐานอนุกรมกัญชง จำนวน 5 มาตรฐาน ได้แก่ 1) มาตรฐานน้ำมันจากเมล็ดกัญชง 2) มาตรฐานน้ำมัน CBD จากกัญชง 3) มาตรฐานสารสกัด CBD หรือ CBD ผง (CBD เป็นสารสกัดจากกัญชงซึ่งไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท) 4) มาตรฐานเส้นใยกัญชง และ 5) มาตรฐานคอมโพสิตกัญชง

ภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่นี้ สังคมไทยจะได้พบเห็นสินค้าแปลกใหม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอยู่เรื่อยๆ หากสินค้าใดส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน หรือสาธารณชน สมอ. ในฐานะหน่วยงานด้านการมาตรฐานแห่งชาติ จะเร่งรัดดำเนินการจัดทำมาตรฐาน และทำการตรวจสอบรับรอง เพื่อให้ประชาชนได้มีความมั่นใจ ว่าจะได้ใช้สินค้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัย”นายวันชัยกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง