รีเซต

นายกฯ มอบโอวาทเด็ก - เยาวชนดีเด่น กำลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติ

นายกฯ มอบโอวาทเด็ก - เยาวชนดีเด่น กำลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติ
TNN ช่อง16
10 มกราคม 2567 ( 13:20 )
44
นายกฯ มอบโอวาทเด็ก - เยาวชนดีเด่น กำลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติ

วันนี้ (10 ม.ค. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวให้โอวาทเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ว่า รู้สึกปลาบปลื้มใจที่เด็กไทยทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และนำชื่อเสียงอันน่าภาคภูมิมาสู่ประเทศชาติ พร้อมกล่าวชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินการและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต


ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักถึงการพัฒนากำลังพลของชาติ และให้ความสำคัญอย่างยิ่งแก่เด็กและเยาวชน โดยสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต รวมถึงการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความภูมิใจในชาติ ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งสำคัญ คือ เด็กและเยาวชนทุกคนต้องรู้จักรู้กตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ และประเทศชาติ รู้จักสามัคคี รักชาติ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัย และกรอบของกฎหมาย รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรม ตลอดจนตระหนักถึงความร่วมมือ ช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ สอดรับกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ที่ได้มอบให้ในปีนี้ ว่า "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการมอบโอวาท นายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายเด็กและเยาวชน รวมถึงบรรผู้ปกครอง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เด็กและเยาวชนต่างส่งเสียงกรี๊ดเมื่อเห็นนายกรัฐมนตรี และขอถ่ายรูปเซลฟี่เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยทักทายกับเด็ก ๆ อย่างเป็นกันเอง


ภาพจากทำเนียบรัฐบาล

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง