รีเซต

ปธ.วิสาหกิจผลิตอาหารสัตว์ส่งไนท์ซาฟารี เผยยังไม่ส่งเสริมปลูกกัญชา

ปธ.วิสาหกิจผลิตอาหารสัตว์ส่งไนท์ซาฟารี เผยยังไม่ส่งเสริมปลูกกัญชา
มติชน
22 มิถุนายน 2564 ( 14:35 )
58
ปธ.วิสาหกิจผลิตอาหารสัตว์ส่งไนท์ซาฟารี เผยยังไม่ส่งเสริมปลูกกัญชา

ปธ.วิสาหกิจผลิตอาหารสัตว์ส่งไนท์ซาฟารี เผยยังไม่ส่งเสริมปลูกกัญชา เหตุเงื่อนไข-ขั้นตอนขออนุญาตเป็นข้อจำกัด บอกเชียงใหม่มีกว่า 100 กลุ่ม ยังไม่มีใบอนุญาตสักราย เล็งตั้งกลุ่มผลิตรายย่อยคนละ 6 ต้นก่อน วอนรัฐเปิดล็อกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ ให้วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ผลิตและส่งออก ไม่ใช่จัดสรรเฉพาะกลุ่มการเมือง-เครือข่ายที่มีผลประโยชน์เท่านั้น

 

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบลส่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เผยส่งเสริมปลูกกัญชาให้กับสมาชิก เพื่อเพิ่มทางเลือก สร้างงานและรายได้สู่ชุมชน ว่า ได้ ศึกษากับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดังกล่าวมากว่า 3-4 เดือนแล้ว

 

 


แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากส่งเสริมปลูกกัญชาในนามกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน มีเงื่อนไขและขั้นตอนมาก เพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย หลายฉบับ ซึ่งรัฐบาลยังไม่ปลดล็อคกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ปลดล็อค เฉพาะกัญชงเท่านั้น ดังนั้นอยู่ระหว่างการศึกษาและหาข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมปลูกกัญชาที่ถูกกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพันธะสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งเชียงใหม่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 100 กลุ่ม แต่ยังไม่มีกลุ่มไหนที่ได้รับใบอนุญาตปลูกและผลิตแม้แต่รายเดียว

 

 

 

“เบื้องต้นกลุ่มพร้อมดำเนินการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกกัญชา ซึ่งมีสมาชิกกว่า 500 ราย แต่มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 รายแล้ว อาจรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตกัญชารายย่อย คนละ 6 ต้นก่อน เพื่อใช้ทางการแพทย์บำบัดรักษา หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน เนื่องจากมี

 

 


ตลาดรองรับและตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง ดังนั้นรัฐบาลต้อง ปลดล็อคกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปลูกเพื่อผลิตและส่งออก ไม่ใช่จัดสรรเฉพากลุ่มการเมือง หรือเครือข่ายที่มีผลประโยชน์เท่านั้น รัฐบาลต้องเปิดกว้างให้รัฐวิสาหกิจชุมชนปลูกและผลิตกัญ

 


ชาในระบบปิด เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิต และควบคุมพืชเสพติดให้อยู่ในระบบ ไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังได้” นายดี กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง