รีเซต

กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง "ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์" นั่งนายกเมืองพัทยา

กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง "ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์" นั่งนายกเมืองพัทยา
TNN ช่อง16
13 มิถุนายน 2565 ( 15:48 )
122
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง "ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์" นั่งนายกเมืองพัทยา

วันนี้ (13 มิ.ย.65) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยที่ประชุม กกต. พิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยผู้สมัครนายกเมืองพัทยาที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 จากกลุ่มเรารักพัทยา ซึ่งได้รับผลคะแนนการเลือกตั้งสูงสุด เป็นนายกเมืองพัทยา

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

อนึ่ง สำนักงาน กกต.ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป.ภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง