รีเซต

MIT ออกแบบระบบใช้ 'พลังงานแสงอาทิตย์' ผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสะอาด

MIT ออกแบบระบบใช้ 'พลังงานแสงอาทิตย์' ผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสะอาด
Xinhua
23 ตุลาคม 2566 ( 21:27 )
90
MIT ออกแบบระบบใช้ 'พลังงานแสงอาทิตย์' ผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสะอาด

(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวถ่ายภาพแสงอาทิตย์บนผนังของมหาวิหารอาบูซิมเบลในเมืองอัสวานของอียิปต์ วันที่ 22 ก.พ. 2022) ลอสแอนเจลิส, 23 ต.ค. (ซินหัว) -- ทีมนักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐฯ เปิดเผยผลงานการออกแบบใหม่ที่อาจควบคุมและใช้ประโยชน์จากความร้อนของดวงอาทิตย์สูงถึงร้อยละ 40 เพื่อผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสะอาดผลการศึกษาที่เผยแพร่ผ่านวารสารโซลาร์ เอ็นเนอร์จี เจอร์นัล (Solar Energy Journal) ระบุว่าทีมวิศวกรของสถาบันฯ ได้ทำการออกแบบระบบที่สามารถผลิตไฮโดรเจนทางอุณหเคมีหรือเคมีความร้อน (thermochemical) จากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบดังกล่าวควบคุมและใช้ประโยชน์จากความร้อนของดวงอาทิตย์เพื่อแยกน้ำโดยตรงและผลิตไฮโดรเจน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่สามารถเป็นพลังงานขับเคลื่อนรถบรรทุก เรือ และเครื่องบินในระยะไกลโดยไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอนึ่ง ระบบการผลิตไฮโดรเจนแบบดั้งเดิมพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ระบบใหม่ใช้เพียงพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นอาห์เมด โกเนิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลของสถาบันฯ ซึ่งเป็นผู้เขียนผลการศึกษาลำดับแรก เผยว่าไฮโดรเจนถือเป็นเชื้อเพลิงแห่งอนาคต โดยมีความจำเป็นต้องผลิตไฮโดรเจนให้ได้ในต้นทุนที่ถูกและปริมาณมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง