รีเซต

กทม.ย้ำ! ผ่อนปรนสถานที่จัดประชุม นิทรรศการ งานเลี้ยง เข้มป้องกันโควิดเคร่งครัด

กทม.ย้ำ! ผ่อนปรนสถานที่จัดประชุม นิทรรศการ งานเลี้ยง เข้มป้องกันโควิดเคร่งครัด
มติชน
15 มีนาคม 2565 ( 18:19 )
45
กทม.ย้ำ! ผ่อนปรนสถานที่จัดประชุม นิทรรศการ งานเลี้ยง เข้มป้องกันโควิดเคร่งครัด

ข่าววันนี้ (15 มี.ค. 65) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)

 

 

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ทั่วไปของโรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดยเริ่มพบการระบาดในสถานที่ทำงานเพิ่มขึ้น ประวัติเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการถอดหน้ากากอนามัย เช่น การรับประทานอาหาร และการทำงานที่มีความใกล้ชิด โดย กทม.ได้เน้นมาตรการการป้องกันบุคคลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำกับติดตามมาตรการ VUCA (Vaccine UP COVID Free Setting ATK) อย่างเข้มงวด ลดการรวมกลุ่ม เน้นบับเบิล แอนด์ ซีล (Bubble & Seal: BBS) ภายในแคมป์ก่อสร้างโรงงานที่พบการระบาด เร่งรัดการฉีดวัคซีนก่อนเทศการสงกรานต์ เน้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองเมื่อสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 และแนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบัน

 

“ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Outpatient with Self Isolation ทำให้สามารถช่วยแก้ปัญหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตกค้างให้สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยการรักษาทางเลือกที่ผู้ติดเชื้อสมัครใจประเมินอาการแล้วรับยาที่คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI) มีการพิจารณาให้ยาตามอาการ เนื่องจากแต่ละคนมีอาการไม่เท่ากัน บางคนไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยซึ่งการรักษา สำหรับผู็ป่วยนอก (OPD) จะเหมือนระบบ Home Isolation (HI) เกือบทั้งหมด ยกเว้นจะไม่มีอุปกรณ์ตรวจประเมิน และไม่มีบริการอาหาร และจะมีการโทรศัพท์ติดตามอาการเพียง 1 ครั้ง คือ หลัง 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาหากมีอาการ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม” พล.ต.ท.โสภณ กล่าว

 

นอกจากนี้ รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการออกประกาศ กทม. เรื่องการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ฉบับที่ 51 ที่มีผลตั้งแต่วันนี้ (15 มี.ค.2565) เป็นต้นไป ที่ให้มีการผ่อนปรนการจัดกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติม คือ ให้สามารถจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงาน ในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนดอย่างเคร่งครัด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานได้เฉพาะสถานที่ที่ผ่านการตรวจประเมิน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus แล้วเท่านั้น ให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยให้มีการพิจารณาจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามความเหมาะสมของสถานที่ภายใต้แนวทางดำเนินการตามประกาศฯ ฉบับที่ 45 (วันที่ 30 ต.ค. 2564) ข้อ 6 โดยกรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องดำเนินการตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง