รีเซต

สงขลา เตือนโรคฉี่หนูระบาด พบป่วย 147 ราย ตาย 5 เตือนปชช.เลี่ยงลุยน้ำ พื้นที่แฉะ ด้วยเท้าเปล่า

สงขลา เตือนโรคฉี่หนูระบาด พบป่วย 147 ราย ตาย 5 เตือนปชช.เลี่ยงลุยน้ำ พื้นที่แฉะ ด้วยเท้าเปล่า
มติชน
20 กรกฎาคม 2563 ( 15:35 )
114
สงขลา เตือนโรคฉี่หนูระบาด พบป่วย 147 ราย ตาย 5 เตือนปชช.เลี่ยงลุยน้ำ พื้นที่แฉะ ด้วยเท้าเปล่า

สคร. 12 สงขลา เตือน โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) พบผู้ป่วย 147 ราย ตาย 5 ราย ย้ำประชาชน เลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน พื้นที่ชื้นแฉะ ด้วยเท้าเปล่า

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม. นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร)ที่ 12 จ.สงขลาเปิดเผยว่าสถานการณ์ โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือโรคฉี่หนู ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.63 พบผู้ป่วย 147 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย จ.สงขลา 4 ราย และจ.นราธิวาส 1 ราย

นายแพทย์เฉลิมพลเปิดเผยว่าอัตราป่วยสูงสุดอยู่ที่จ.ยะลา รองลงมาจ,สงขลา และจ.พัทลุง ส่วนกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมา กลุ่มอายุ 35 – 44 ปี และกลุ่มอายุ 45 – 54 ปี และอาชีพรับจ้างมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด รองลงมาเป็นเกษตรกร และนักเรียน

นายแพทย์เฉลิมพลเปิดเผยว่าโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือโรคฉี่หนู เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อว่า เชื้อเลปโต สไปร่า (Leptospira) เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยขีดข่วน รอยถลอกตามผิวหนัง เยื่อบุตา จมูก ปาก หรือโดยการไชเข้าทางผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานาน ซึ่งมักจะระบาดหน้าฝนและโดยเฉพาะหลังน้ำลด พบผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อในเกษตรกร ที่ต้องเดินลุยน้ำ มีน้ำขัง หรือพื้นดินชื้นแฉะที่มีโอกาสปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ ผู้ที่ทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์/โรงฆ่าสัตว์/ผู้ที่ชำแหละสัตว์ที่มีเชื้อโรคฉี่หนู ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

“หากมีอาการไข้สูง ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและโคนขา หลังจากสัมผัสพื้นที่น้ำขัง ดินที่มีโอกาสปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย หมู หมา แพะ หนู หรือผู้ที่ทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์/โรงฆ่าสัตว์ หรือสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้อโรคฉี่หนู ให้สงสัยว่าเป็นโรค เลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) อย่าซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์ทันที”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง