รีเซต

ผู้ว่าฯอยุธยา รับลูก มท. มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนที่ขาดแคลน

ผู้ว่าฯอยุธยา รับลูก มท. มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนที่ขาดแคลน
มติชน
29 มิถุนายน 2565 ( 13:25 )
104
ผู้ว่าฯอยุธยา รับลูก มท. มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนที่ขาดแคลน

ข่าววันนี้ 29 มิถุนายน ที่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ราย เป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 5 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 5 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ราย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ราย

 

นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่นักเรียนต้องใช้เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนขัดสนและไม่สามารถจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้ลูกใช้เรียนได้ เพื่อสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสือ เป็นเครื่องแบบพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี

 

โดยหากผู้ปกครองที่ มีฐานะยากจน ขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ขอให้แจ้งกับทางโรงเรียน เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง