รีเซต

พณ. คิกออฟ 'SMART LOCAL by DBD' เปิดจุดขายสินค้าชุมชน

พณ. คิกออฟ 'SMART LOCAL by DBD' เปิดจุดขายสินค้าชุมชน
มติชน
23 กุมภาพันธ์ 2565 ( 13:33 )
51
พณ. คิกออฟ 'SMART LOCAL by DBD' เปิดจุดขายสินค้าชุมชน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ยกระดับศักยภาพสินค้าชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด SMART LOCAL by DBD : สร้างจุดเด่นและความแตกต่างให้สินค้าชุมชน ขยายตลาดสู่ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยแคมเปญนี้จัดทำเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ยกระดับ สร้างจุดเด่น และความแตกต่างให้แก่สินค้าชุมชน ขยายตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ครอบคลุม 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กินดี (อาหารและเครื่องดื่ม) อยู่ดี (ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก) ดูดี (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) สวยดี (สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) เน้นเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ สร้างงานในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยกระตุ้นตลาดสินค้าชุมชน ขยายโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของแต่ละท้องถิ่น”

 

ทั้งนี้ “SMART LOCAL by DBD ในปี 2565 จะเปิดตัว 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย SMART LOCAL SHOP คัดสรรสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพทางการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ภายใต้แคมเปญ ‘ช้อปฟิน ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น’ SMART LOCAL BCG จุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ปรับเพื่อเปลี่ยนให้เกิดการรักชุมชน รักษ์โลก โดยนำแนวคิด BCG-Economy Model ไปพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า รองรับกระแสการบริโภคยุคใหม่ SMART LOCAL Trader พัฒนานักการค้าสินค้าชุมชนให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้า/เชื่อมโยงสินค้าพื้นถิ่นไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และ SMART LOCAL HERB คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่โดดเด่นในแต่ละพื้นที่ นำมาสร้างเรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ (Story telling) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ออกกำลังกาย”

นายทศพล กล่าวต่อว่า กิจกรรมแรกที่คิ๊กออฟ คือ SMART LOCAL SHOP by DBD คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนชั้นยอดมาให้เลือกช้อปผ่านห้างโลตัส (Lotus’s) 15 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 6 สาขา ได้แก่ สุขาภิบาล 1 ลาดพร้าว มีนบุรี พระราม 1 พัฒนาการ บางนา-ตราด จังหวัดนนทบุรี 4 สาขา ได้แก่ นครอินทร์ บางใหญ่ บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง จังหวัดปทุมธานี 3 สาขา ได้แก่ รังสิตคลอง 4 รังสิตคลอง 7 บางกระดี และจังหวัดนครปฐม 2 สาขา ได้แก่ นครชัยศรี และนครปฐม จัดต่อเนื่องกว่า 30 ครั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก Lotus’s ในการเลือกสาขาพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ ณ สาขาที่จัดงาน โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายมีทั้งประเภท อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สินค้าฮาลาล รวมทั้ง สินค้ารักษ์โลก ฯลฯ ขณะเดียวกันยังจัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นการซื้อและส่งเสริมการขาย เช่น กิจกรรมกล่องสุ่ม ซุปเปอร์คุ้ม และกิจกรรมนาทีทอง สินค้าราคาพิเศษ


สำหรับผู้บริโภคที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ กรมฯ ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์ Shopee จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าพื้นถิ่นไทยที่ผ่านการคัดสรรจากกรมฯ กว่า 100 ร้านค้า พร้อมมอบโค้ดส่วนลด 15% นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้จัดจำหน่าย กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และแพลตฟอร์มออนไลน์กับกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าพื้นถิ่นไทย จำนวนกว่า 100 ราย อีกด้วย นอกจากการขยายช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการสินค้าพื้นถิ่นแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ “สังคมไร้เงินสด” โดยร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้าพื้นถิ่นไทย พร้อมปรับตัวในการรับชำระค่าสินค้าผ่านการสแกนซื้อสินค้า โดยใช้แอปพลิเคชั่น แม่มณี Social Commerce เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

 

“ระยะต่อไป กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรรายอื่น เช่น ห้าง BIG C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ แม็คโคร และ MBK รวมทั้ง แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียง เช่น JD Central ฯลฯ ในการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นจำหน่าย เป็นการขยายช่องทางการตลาด กระตุ้นยอดขาย สร้างการรับรู้และการจดจำผลิตภัณฑ์ฯ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นี้ เปิดตัวกิจกรรม SMART LOCAL SHOP by DBD อย่างเป็นทางการ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ คาดช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 50 ล้านบาท จากนั้นตั้งแต่ 4 มีนาคม – 1 พฤษภาคม ซื้อได้ที่ ห้างโลตัส ทั้ง 15 สาขา และบนแพลตฟอร์ม Shopee ” นายทศพล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง