รีเซต

ปภ.แจ้งเตือน 6 จว.ใต้ เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นตลิ่ง 15-19 ธ.ค.นี้

ปภ.แจ้งเตือน 6 จว.ใต้ เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นตลิ่ง 15-19 ธ.ค.นี้
ข่าวสด
13 ธันวาคม 2564 ( 20:36 )
29
ปภ.แจ้งเตือน 6 จว.ใต้ เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นตลิ่ง 15-19 ธ.ค.นี้

ข่าววันนี้13 ธ.ค.2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่าได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ พบว่าในช่วงวันที่ 15 - 19 ธ.ค.มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย 6 จังหวัด

 

กอปภ.ก จึงได้แจ้ง 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงวันที่ 15 - 19 ธ.ค.2564 แยกเป็น พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน จ.พัทลุง อ่างเก็บน้ำคลองหลา และอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จ.สงขลา

 

 

พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้แก่ คลองท่าดี อ.ลานสกา อ.พระพรหม และอ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา อ.สิงหนคร และคลองอู่ตะเภา อ.สะเดา จ.สงขลา แม่น้ำปัตตานี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และอ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี แม่น้ำโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก และอ.ตากใบ จ.นราธิวาส คลองตันหยงมัส อ.ระแงะ อ.เมืองนราธิวาส และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำปากแม่น้ำและพื้นที่บริเวณหลังแนวคันกั้นน้ำทะเล เนื่องจากจะมีระดับน้ำทะเลหนุนยกตัวสูงกว่าปกติในช่วงเวลาดังกล่าว

 

โดยได้ประสานให้จังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากประเมินแล้วมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง