รีเซต

PLT ลงนามซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG มูลค่า 150 ล้านเยน คาดเริ่มให้บริการ มิ.ย.67

PLT ลงนามซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG มูลค่า 150 ล้านเยน คาดเริ่มให้บริการ มิ.ย.67
ทันหุ้น
28 พฤศจิกายน 2566 ( 17:45 )
47
PLT ลงนามซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG มูลค่า 150 ล้านเยน คาดเริ่มให้บริการ มิ.ย.67

#PLT #ทันหุ้น-บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด(มหาชน) หรือ PLT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า วันนี้(28 พ.ย.66) นายฐกฤต ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) (Memorandum of Agreement) ร่วมกับนายหน้าในการจัดหาเรือ (Broker) เพื่อทดแทนเรือที่บริษัทปลดระวาง โดยมีกําหนดรับเรือภายในเดือนเมษายน 2567 และคาดว่าสามารถเริ่มให้บริการได้ในเดือนมิถุนายน 2567 

 

เรือลําดังกล่าวต่อขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1996 จัดอยู่ในประเภทเรือบรรทุกก๊าซ LPG ภายในประเทศ มีขนาดระวาง 1,247 ลบ.ม. และมีความสามารถในการบรรจุประมาณ 620 ตัน ซึ่งมีราคาเสนอขายที่ 150 ล้านเยนญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO)

 

จากสภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความต้องการในการใช้เรือบรรทุกก๊าซ LPG ค่อนข้างสูง จึงทําให้เจ้าของเรือส่วนใหญ่ยืดอายุการใช้งานเรือมากขึ้น ส่งผลให้เรือที่ขายในตลาดมีจํานวนน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯคาดว่าโครงการซื้อเรือดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบํารุงรักษาเรือและด้านนํ้ามันเชื้อเพลิงของบริษัทอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง