รีเซต

กกต. มีมตินับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายกอบต.โคกใหญ่ หลังเฉือนกัน 1 แต้ม

กกต. มีมตินับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายกอบต.โคกใหญ่ หลังเฉือนกัน 1 แต้ม
มติชน
22 เมษายน 2565 ( 14:10 )
47
กกต. มีมตินับคะแนนใหม่ เลือกตั้งนายกอบต.โคกใหญ่ หลังเฉือนกัน 1 แต้ม

ข่าววันนี้ 22 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายพิณ พิลาธรรม ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ได้ยื่นหนังร้องเรียนถึง กกต.จังหวัดเลย ขอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ให้มีการนับคะแนนใหม่ เนื่องจากพบมีเกือบทุกหน่วยนับคะแนน ในเขต อบต.โคกใหญ่ มีพิรุธทำให้เคลือบแคลงสงสัยหลายจุด ที่ไม่ค่อยโปร่งใส มีบัตรเสีย จำนวนมากถึง 63 ใบ ถ้าคิดเป็นร้อยละ สูงถึง 3 % ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีคะแนนแพ้ชนะกันเพียง 1 คะแนน จึงขอความเป็นธรรมให้ กกต.นับคะแนนใหม่

 

ล่าสุดนายสุทธิชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย เผยว่า จากกรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย และมีการร้องเรียนให้นับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ชนะ เพียง 1 คะแนน ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย แล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนและจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีหลักฐานตามสมควรเชื่อได้ว่า การนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

 

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 189 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ใหม่ ทาง กกต.จังหวัดเลย จึงได้ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2565 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 5 นับคะแนนใหม่ ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง