รีเซต

ชาวเกาหลีใต้รวมตัว 'อ่านหนังสือ' รับวันหนังสือโลก

ชาวเกาหลีใต้รวมตัว 'อ่านหนังสือ' รับวันหนังสือโลก
Xinhua
24 เมษายน 2566 ( 17:20 )
76
ชาวเกาหลีใต้รวมตัว 'อ่านหนังสือ' รับวันหนังสือโลก

โซล, 24 เม.ย. (ซินหัว) -- ชาวเกาหลีใต้หลากหลายวัยออกมาร่วมกิจกรรมอ่านหนังสือที่โซล พลาซา และจัตุรัสควังฮวามุน ในเขตเมืองของกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ เนื่องในวันหนังสือโลก (World Book Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 23 เม.ย. ของทุกปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง