รีเซต

กฟผ. ปรับศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง ไว้กักตัวบุคลากรทางการแพทย์ เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

กฟผ. ปรับศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง ไว้กักตัวบุคลากรทางการแพทย์ เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19
77ข่าวเด็ด
18 เมษายน 2563 ( 07:38 )
238
กฟผ. ปรับศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง ไว้กักตัวบุคลากรทางการแพทย์ เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

นนทบุรี – กฟผ. ปรับอาคารแฟลตที่พัก ภายในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวแยกโรค สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
สุทธิชัย จูประเสริฐพร

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. พร้อมสนับสนุนทุกมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ในการเดินหน้าเพื่อควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยนอกจากการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันสารเคมี และเจลอนามัย ‘น้ำใจ’ กฟผ. ให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์แล้ว

กฟผ. ยังพร้อมสนับสนุนด้านสถานที่ โดยเตรียมความพร้อมใช้อาคารแฟลตที่พัก ในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ห่างไกลจากชุมชนและมีพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม ให้เป็นสถานที่กักตัวแยกโรค เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานและเข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร เปิดเผยต่อว่า แฟลตที่พักดังกล่าว มีจำนวนห้องพักที่มากพอสมควร โดยจะใช้แฟลต 4, 5 และ 6 เป็นสถานที่กักตัวแยกโรคเพื่อสังเกตอาการ เบื้องต้น ให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล ที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติงานที่ สปป.ลาว 11 คน ซึ่งมีปัญหาเรื่องที่พักเดิม ไม่สามารถใช้กักตนเองให้แยกกับครอบครัวได้ ใช้เป็นกรณีพิเศษไปก่อน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย มีกระบวนการกำจัดเชื้อไวรัสในระบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย จะล้อมรั้วอาคารที่ใช้เป็นพื้นที่แยกตัวกักโรค ไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้า-ออก มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังตลอดเวลา ส่วนเรื่องอาหาร จะใช้ครัวศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดส่งอาหารด้วยภาชนะที่ใช้เพียงครั้งเดียว โดยสามารถสั่งอาหารผ่านทางโทรศัพท์ และจ่ายเงินผ่าน Internet Banking

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง