สสจ.สงขลาแนะประชาชนใช้ชุด ATK

สสจ.สงขลาแนะประชาชนใช้ชุด ATK
มติชน
21 ตุลาคม 2564 ( 07:59 )
27
สสจ.สงขลาแนะประชาชนใช้ชุด ATK

วันที่ 21 ต.ค. นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุข(สสจ.)สงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนให้ความสนใจตรวจหาเชื้อ โควิด – 19 แบบตรวจหาแอนติเจน (ATK) ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้น เป็นชุดสำหรับตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูกหรือตรวจด้วยน้ำลาย และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) สามารถรู้ผลภายใน 15 – 30 นาที

 

“ให้พิจารณาความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดของตนเองหรือคน รอบข้าง หากมีอาการของโรคทางเดินหายใจ หรือมีไข้ต่ำ ๆ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก หรือมีตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว หรือในกรณีที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดที่มีอาการและไม่มีอาการหรือมีคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19 หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาด ซึ่งผลการตรวจจะแม่นยำขึ้นหลังจากได้รับเชื้อ 5-14 วัน”

 

นายแพทย์สงกรานต์ กล่าวว่าผลตรวจเป็นบวก ถือเป็นผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด ให้รีบแจ้งสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา กรณีผลตรวจเป็นลบแต่เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง อาจเกิดจากเชื้อยังอยู่ในระยะฟักตัว หรือมีปริมาณเชื้อที่โพรงจมูกน้อย หรือเก็บผิดวิธี ขอให้ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อไว้ก่อน และตรวจซ้ำอีกใน 3-5 วัน หรือตรวจทันทีเมื่อมีอาการของโรคทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก มีไข้ หากผลตรวจยังเป็นลบ แสดงว่าไม่พบการติดเชื้อ

 

นายแพทย์สงกรานต์กล่าวว่า ผู้ที่ผลเป็นบวกและสมัครใจแยกกักตัวรักษาอยู่ที่บ้าน หรือแยกกักรักษาตัวในชุมชน ให้สังเกตอาการตนเองทุกวัน ตรวจวัดไข้ วัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว หากมีไข้ให้พักผ่อน ดื่มน้ำมาก ๆ หากรับประทานยาลดไข้แล้วไข้ยังไม่ลด หรือมีอาการไอมากขึ้น หายใจลำบาก นอนราบไม่ได้ ให้แจ้งสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที

 

“ชุดตรวจที่ใช้แล้วถือว่าเป็นขยะติดเชื้อ จะต้องทิ้งอย่างมิดชิด โดยใส่ถุงแดง แล้วใช้แอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นปากถุง หากไม่มีถุงแดงให้ใส่ถุงขยะทั่วไป พ่นแอลกอฮอล์ 70% และเขียนว่าขยะติดเชื้อ แล้วจึงนำไปทิ้งโดยการทิ้งขยะไม่ควรใส่รวมกับขยะประเภทอื่น และห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ”

 

นพ. สงกรานต์กล่าวว่า ประชาชนที่เข้าข่ายเป็นผู้มีความเสี่ยงที่ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุด ATK สามารถซื้อชุดตรวจ ATK แบบสำหรับใช้โดยประชาชนได้จากร้านยาแผนปัจจุบัน หรือเข้ารับการตรวจได้ที่สถานบริการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ – เอกชน บุคลากรทางการแพทย์ หรือเข้าไปที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อทำแบบคัดกรองความเสี่ยง หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง สามารถรับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่ 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน

 

นายแพทย์สงกรานต์กล่าวว่าคลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ อ.เมือง ร้านโอเคเภสัช ร้านบู๊ทส์ โลตัสสงขลา ร้านแฮปปี้เมด และ อ.หาดใหญ่ ร้านหมอยาเภสัช ร้านภูตะวันเภสัช ร้านฟาร์มาเพล็กซ์ ร้านธนพัฒน์เภสัช ศุนย์ยาทุ่งเสา ร้านยาหน้าสวน ร้านบู๊ทส์ เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร้านขายยาเพรียว สาขา หาดใหญ่ ร้ายยา ย่า ทุ่งลุง , ร้านยาเภสัช ฯ มอ.หาดใหญ่ คลินิกนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คลินิกชุมชนอบอุ่นหมอเกรียงศักดิ์

 

“การป้องกันตนเองที่ดีที่สุดตามมาตรการ คือ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด , สวมหน้ากากเมื่อออกจากบ้าน หรือทำกิจกรรมนอกบ้าน , หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ , ตรวจวัดอุณหภูมิ , ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 และลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง