รีเซต

ปิด รพ.สนาม แล้ว! เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด ตลาดกลางกุ้ง เตรียมเปิดบริการ

ปิด รพ.สนาม แล้ว! เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด ตลาดกลางกุ้ง เตรียมเปิดบริการ
ข่าวสด
2 กุมภาพันธ์ 2564 ( 20:38 )
33
ปิด รพ.สนาม แล้ว! เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด ตลาดกลางกุ้ง เตรียมเปิดบริการ

เจ้าหน้าที่ปิด รพ.สนาม แล้ว เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด ตลาดกลางกุ้ง เตรียมเปิดบริการ แรงงานข้ามชาติแห่รับหนังสือรับรองปลอดโควิด

 

 

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ถูกสั่งปิดมานานตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2563 จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564 เป็นเวลากว่า 1 เดือน ต่อมาคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสมุทรสาคร มีคำสั่งโดยสรุปว่า 1.ห้ามเปิดดำเนินกิจการใด ๆ โดยให้หยุดการซื้อ การขาย การค้า และการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 

2.ให้ปรับปรุงอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และ กำหนดจำนวนผู้พักอาศัยให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ และจำนวนห้องพัก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ้ำอีก

 

และ 3.เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้ว ให้เสนอแนวทางปรับปรุงตลาด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา และเมื่อดำเนินการปรับปรุงตามที่เสนอเสร็จ จึงสามารถดำเนินการ กิจการซื้อขาย คัดแยก แปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นได้ หรือเปิดดำเนินการในอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยได้นั้น

 

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศล่าสุดภายในตลาดกลางกุ้ง พบว่าทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยนายมานะ เปาทุย สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร และบุคลากร ได้ร่วมกันจัดมอบหนังสือรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2564 ให้แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ และหนังสือรับรองผ่านการกักตัวของผู้ที่พบเชื้อโควิด-19 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่แรงงานข้ามชาติที่มารอรับกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งแรงงานแต่ละคนจะต้องตรวจสอบรายชื่อที่ติดไว้บนผนังก่อน จากนั้นก็มาแจ้งชื่อและรับหนังสือจากทางเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปยืนยันได้ว่า แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ผ่านการตรวจโควิดแล้วไม่พบเชื้อ กับ ผู้ที่ผ่านการกักตัวแล้ว จะไม่เป็นผู้แพร่เชื้ออีกต่อไป จึงสามารถทำงานได้ตามปกติ

 

นอกจากนี้ ยังมีเจ้าของแพพาลูกจ้างแรงงานข้ามชาติออกมาช่วยกันทำความสะอาด และจัดทำป้อมตรงทางเข้าออก เพื่อเตรียมพร้อมรอเปิดแพขายสัตว์น้ำกันอีกครั้ง ขณะที่โรงพยาบาลสนาม ตลาดกลางกุ้ง โดยความรับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทย์ จากสถาบันบำราศนราดูร ได้มีการรื้อถอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์กลับไปยังสถานที่ตั้ง เพื่อรอรับคำสั่งว่าจะให้ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่อีกหรือไม่ ขณะนี้คงเหลือแค่รั้วลวดหนามที่รอเจ้าหน้าที่ทหารมารื้อออกตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และจุดตรวจ จุดคัดกรองด้านหน้า ซึ่งยังคงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง