รีเซต

พาณิชย์เซ็ง! โควิด-19 ทุบการค้าชายแดน-ผ่านแดน 6 เดือนแรก ลดวูบ 9.18% - ดันเปิดด่านเพิ่ม

พาณิชย์เซ็ง! โควิด-19 ทุบการค้าชายแดน-ผ่านแดน 6 เดือนแรก ลดวูบ 9.18% - ดันเปิดด่านเพิ่ม
ข่าวสด
17 สิงหาคม 2563 ( 20:07 )
72
พาณิชย์เซ็ง! โควิด-19 ทุบการค้าชายแดน-ผ่านแดน 6 เดือนแรก ลดวูบ 9.18% - ดันเปิดด่านเพิ่ม

 

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 627,480 ล้านบาท ลดลง 9.18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออก 365,207 ล้านบาท ลดลง 8.60% และการนำเข้า 262,273 ล้านบาท ลดลง 9.98% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 102,935 ล้านบาท โดยสาเหตุที่การค้าชายแดนลดลงนั้นเพราะการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการปิดชายแดนทำให้การขนส่งสินค้าไม่สะดวก

 

มูลค่าการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ในช่วง เดือนม.ค.-มิ.ย. 2563 พบว่า มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 109,401 ล้านบาท (ลดลง 26.81%) ขณะที่มูลค่าการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปยัง จีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในช่วง เดือนม.ค.-มิ.ย. 2563 พบว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งมีมูลค่าการค้ารวม 109,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.00% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 41,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.70% เวียดนาม มูลค่า 29,900 ล้านบาท ลดลง 23.89%

 

ปัจจุบันไทยได้เปิดจุดผ่านแดน (จุดผ่านแดนถาวร/จุดผ่านแดนชั่วคราว/จุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยว/จุดผ่อนปรนพิเศษ) 40 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่งทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 15 ก.ค.2563 จ.สระแก้ว มีประกาศเปิดจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้าเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา และบ้านหนองปรือ รวมทั้งได้มีมาตรการผ่อนคลายจุดผ่านแดนที่เปิดอยู่แล้วอีก 2 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ และจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา จุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ จ.อำนาจเจริญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง