รีเซต

GLOBALink : ส่านซีเอาชนะธรรมชาติ เดินหน้าสร้าง 'ทางรถไฟเร็วสูง' ทะลุภูเขา

GLOBALink : ส่านซีเอาชนะธรรมชาติ เดินหน้าสร้าง 'ทางรถไฟเร็วสูง' ทะลุภูเขา
Xinhua
12 กันยายน 2565 ( 18:26 )
58
GLOBALink : ส่านซีเอาชนะธรรมชาติ เดินหน้าสร้าง 'ทางรถไฟเร็วสูง' ทะลุภูเขา

ซีอัน, 12 ก.ย. (ซินหัว) -- มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เดินหน้าการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง เส้นทางซีอัน-อันคาง ซึ่งตัดผ่านเทือกเขาฉินหลิ่งอันมีสภาพสลับซับซ้อน โดยบริษัทผู้ก่อสร้างได้เอาชนะอุปสรรคทางเทคนิคมากมาย เผชิญสภาพธรณีวิทยาที่ท้าทาย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเดินหน้าการก่อสร้างคุณภาพสูง

รายงานระบุว่าทางรถไฟความเร็วสูงสายซีอัน-อันคาง ความยาว 170 กิโลเมตร วางแผนสร้างอุโมงค์ 20 แห่ง และสะพานขนาดกลางและขนาดใหญ่ 26 แห่ง ทำให้มีอัตราส่วนสะพาน-อุโมงค์ อยู่ที่ร้อยละ 94.41 โดยมีอุโมงค์ยาวสุดที่ 18.8 กิโลเมตรเหยียนลี่กง หัวหน้าโครงการทางรถไฟความเร็วสูงสายซีอัน-อันคาง ส่วนที่ 5 ระบุว่าทางรถไฟส่วนนี้เป็นอุโมงค์ถึงร้อยละ 95 ตั้งอยู่บนพื้นที่โกรกธารทางตอนใต้ของเชิงเขาฉินหลิ่ง ความเสี่ยงหลักๆ ที่พบคือหินถล่ม ความดันที่ไม่สม่ำเสมอ การไหลของน้ำใต้ดิน โดยปัจจุบันผู้ก่อสร้างมีการพยากรณ์ทางธรณีวิทยาล่วงหน่าและมาตรการเฝ้าติดตามเพื่อความปลอดภัยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง