รีเซต

สตูลติดโควิดเพิ่ม 2 พร้อมออกประกาศ ปรับปชช.ไม่สวมหน้ากากอนามัย 2 หมื่น ดีเดย์ 17 เม.ย.

สตูลติดโควิดเพิ่ม 2 พร้อมออกประกาศ ปรับปชช.ไม่สวมหน้ากากอนามัย 2 หมื่น ดีเดย์ 17 เม.ย.
มติชน
12 เมษายน 2563 ( 16:32 )
69
สตูลติดโควิดเพิ่ม 2 พร้อมออกประกาศ ปรับปชช.ไม่สวมหน้ากากอนามัย 2 หมื่น ดีเดย์ 17 เม.ย.

สตูลติดโควิดเพิ่ม 2 รวมยอดสะสม 17 ราย พร้อมออกประกาศ ปรับปชช.ไม่สวมหน้ากากอนามัย 2 หมื่น ดีเดย์ 17 เม.ย.

สตูล – วันที่ 12 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล ในขณะนี้ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊กโควิด – 19 ของจังหวัดสตูล ได้ยืนยันรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 วันนี้ว่า สถานการณ์ในพื้นที่จ.สตูล ผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่สะสม 0 ราย สถานการณ์กลุ่มเดินทางกลับจากประเทศ พิธีศาสนาอินโดนีเซีย 26 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน 17 ราย พบติดเชื้อเพิ่ม 2 รายจาก 15 เป็น 17 คน รอผลตรวจ 1 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 8 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม 21 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลสตูล 4 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1 ราย

พร้อมกันนี้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล ลงนามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในจังหวัดสตูล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) 34 (6) แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7(1) ของข้อกำหนดออกตาม ความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยความเห็นชอบบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ผู้ใดที่จะออกนอกเคหสถาน หรือบริเวณสถานที่พำนักของตนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง โดยให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีกล่าวคือ ด้านบนของหน้ากากต้องปิดจมูกส่วนด้านล่างให้ปิดถึงใต้คาง หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้จะมี ความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง