รีเซต

WHO สนับสนุน 'หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า' ในปากีสถาน

WHO สนับสนุน 'หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า' ในปากีสถาน
Xinhua
7 พฤศจิกายน 2566 ( 14:02 )
95
WHO สนับสนุน 'หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า' ในปากีสถาน
 
(แฟ้มภาพซินหัว : สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกในเมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 30 ม.ค. 2023)[/caption]อิสลามาบัด, 7 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (6 พ.ย.) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลปากีสถาน เพื่อสนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในประเทศองค์การฯ มุ่งเพิ่มการสนับสนุนด้วยการจัดสรรอุปกรณ์จำเป็นและรถพยาบาล เกื้อหนุนการปรับปรุงสถานดูแลสุขภาพ ครอบคลุมทั้งศูนย์ดูแลสุขภาพหลักและรอง ควบคู่กับการจัดตั้งหน่วยการแพทย์เคลื่อนที่ โดยการดำเนินนี้จะขยายการเข้าถึงและคุณภาพของบริการดูแลสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ โดยมุ่งแตะมากกว่าร้อยละ 90 ของสถานดูแลสุขภาพหลักปาลิธา กุนารัธนา มหิปาลา ผู้แทนองค์การฯ ประจำปากีสถาน เผยว่าบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพเปรียบเป็นกระดูกสันหลังของระบบสุขภาพ และมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนและระบบสุขภาพ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเหล่านี้ผ่านโครงการสนับสนุนเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญสูงสุดขององค์การฯ
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง