รีเซต

'ฮิวาตาริ มัตสึริ' เทศกาลเดินลุยไฟ

'ฮิวาตาริ มัตสึริ' เทศกาลเดินลุยไฟ
มติชน
18 มีนาคม 2565 ( 20:00 )
30
'ฮิวาตาริ มัตสึริ' เทศกาลเดินลุยไฟ

วัดทานุกิดานิซังฟุโดอิน เป็นวัดที่แตกต่างจากระบบนิกายในศาสนาพุทธแบบดั้งเดิมมากกว่าที่อื่น เพื่ออุทิศให้กับการบำเพ็ญตบะตามธรรมชาติของชูเกนโด แนวปฏิบัติที่ผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนาพุทธ ศาสนาชินโต และความเชื่อต่างๆของลัทธิเต๋าเข้าด้วยกัน ชูเก็นโดสามารถแปลว่า “หนทางสู่พลังทางจิตวิญญาณผ่านวินัย”

หนึ่งในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบูชาชูเก็นโด และฟูโดเหมียวโอะ คือ งานฮิวาตาริ มัตสึริ หรือเทศกาลเดินลุยไฟ ในพิธีนี้ โกมะ หรือไม้ที่ใช้สำหรับการสวดมนต์จะถูกประกอบเป็นกองไฟเพื่อเผาตามพิธีกรรม จากนั้นเถ้าถ่านที่ลุกเป็นไฟ และเศษที่เหลือจะถูกเกลี่ยให้เรียบ

ชูเก็นจา หรือผู้ศรัทธาในชูเก็นโด จะเป็นผู้นำเดิน โดยจะเดินเท้าเปล่าผ่านพื้นร้อนๆ ก่อนที่จะช่วยประชาชนผู้ศรัทธาเดินผ่านพื้นร้อนๆเช่นเดียวกัน พิธีกรรมที่น่าสนใจนี้ไม่เพียงแต่น่าสนใจสำหรับองค์ประกอบทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นความท้าทายสำหรับผู้ที่อยากเข้าร่วม คุณจะรับมือกับความร้อนขนาดนี้ได้อย่างไร

ทั้งนี้เครื่องรางยอดนิยมที่ควรซื้อในงานเทศกาลนี้คือ เครื่องรางป้องกันบ้านจากการถูกไฟไหม้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง