รีเซต

'อธิบดีพช.' นำขรก. ถวายพระพรชัยมงคล เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 ม.ค.

'อธิบดีพช.' นำขรก. ถวายพระพรชัยมงคล เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 ม.ค.
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 17:55 )
96
'อธิบดีพช.' นำขรก. ถวายพระพรชัยมงคล เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 ม.ค.

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่โถงหน้าห้องสมุด ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและมอบแบบลาย”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยมี รองอธิบดีพช. คณะผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารพช.และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 


 


ในการนี้นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ความว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างชื่นชมในพระบารมีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมี ต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าพระบาท ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย ดังที่ทรงมีพระดำรัสเมื่อครั้งเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP City 2020” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าได้มีโอกาสตามเสด็จสมเด็จย่า สมเด็จพระพันปีหลวงมาตั้งแต่เด็ก ได้เห็นท่านทรงงาน และรับรู้ถึงความทุ่มเทของพระองค์ท่าน ในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและสืบสานภูมิปัญญาไทยมาโดยตลอด เห็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ข้าพเจ้า มีความตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธาน โดยข้าพเจ้า ได้นำประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การเดินทางไปชมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภาคต่าง ๆ ทำให้เห็นผลงานที่สามารถนำมาพัฒนาให้ร่วมสมัยและเป็นสากลได้” นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย ทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากล มาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ให้ผ้าไทยเป็นสิ่งแสดงเรื่องราวอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่น สามารถนำไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย ที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย และทำให้เกิดความรัก ความตระหนัก ให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวา คงคุณค่า อยู่สืบไป อีกทั้งยังได้รับพระกรุณาธิคุณ ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 


 

จากนั้นนายสุทธิพงษ์ น้อมรับพระกรุณาธิคุณ มอบแบบลาย”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้กับคณะผู้ตรวจราชการกรม ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้ดำรงไว้ในแผ่นดินไทยและนำไปพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยทั่วประเทศ โดยที่ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน Eternity Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

 

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า นับเป็นโชคดีของพวกเราชาวไทยที่เรามีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการต่อลมหายใจผ้าไทยให้มีชีวิตยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ ท่ามกลางวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายแต่ผ้าไทยยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต่างทรงสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระพันปีหลวง ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ทำให้ผ้าไทยกลับมีชีวิตชีวา พัฒนาต่อยอดให้เป็นที่นิยมของชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย

 

พช.กระทรวงมหาดไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชื่นชมในพระอัจฉริยภาพพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระดำริในการสืบสานและพัฒนาผ้าไทยให้โดดเด่น งดงาม และสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างภาคภูมิ เนื่องในในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญ แห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

 

ทั้งนี้พช.ดำเนินการมาตรการการป้องการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยมีมาตรการคัดกรองและป้องกันโรคโควิด-19 โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีฯ และทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าพิธีการเพื่อคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง