นครพนมคลายล็อก เปิดถนนคนเดินแล้ว

นครพนมคลายล็อก เปิดถนนคนเดินแล้ว
มติชน
9 พฤษภาคม 2563 ( 19:00 )
171
1
นครพนมคลายล็อก เปิดถนนคนเดินแล้ว
นครพนมคลายล็อก เปิดถนนคนเดินแล้ว

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม จังหวัดนครพนมได้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด (COVID-19) จำนวน 2 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม หารือ พิจารณาคุมเข้มควบคุมไวรัสโควิด พิจารณาคำสั่งปิดตลาดถนนคนเดิน

เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง และเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนมาตรการต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โควิด (COVID-19) ในเวลานี้สถานการณ์ดีขึ้นผู้ป่วยไม่มีตัวเลขเป็นศูนย์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด (COVID-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม หารือ พิจารณาคุมเข้มควบคุมไวรัสโควิดพิจารณาคำสั่ง ให้เปิดตลาดถนนคนเดิน โดยต้องจัดให้มีจุดคัดกรองทางเข้า-ออก จำนวน 2 จุด สวมหน้ากาและล้างมือด้วยแอลกฮอล์ มีการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนเข้าสู่ตลาดถนนคนเดิน โดยพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่สำคัญ รักษาระยะห่างแผง ไม่ควรยาวเกิน 2ม. /แต่ละแผง ห่างกัน 1 ม. /ไม่มีเก้าอี้นั่งทาน. /มีเจลล้างมือ alc 70% และถัง ขยะ ประจำแผง /จัดเก็บขยะหลังเลิกแผง แม่ค้า พ่อขาย. ประชาชน ที่มาจับจ่ายใช้สอย สวมหน้ากากอย่างถูกวิธีทุกท่าน.แผงใด จำหน่าย ประเภทอาหาร/ขนม/เครื่องดื่ม…ควรปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง