รีเซต

ชี้โควิดไม่กระทบส่งออกอัญมณีโตต่อเนื่อง - เตือนผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบแรงงาน

ชี้โควิดไม่กระทบส่งออกอัญมณีโตต่อเนื่อง - เตือนผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบแรงงาน
ข่าวสด
20 มกราคม 2565 ( 16:13 )
36
ชี้โควิดไม่กระทบส่งออกอัญมณีโตต่อเนื่อง - เตือนผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบแรงงาน

ข่าววันนี้ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (GIT) เปิดเผยว่า อัญมณีและเครื่องประดับของไทยจัเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ สร้างมูลค่าการดับต้นๆ ของประทศมาเป็นเวลานานโดยตัวเลขการส่งออกรวมทองคำในรอบ 11 เดือน ม.ค.-พ.ย. 2564 มีมูลค่าสูงถึง 9,215.67 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีสัญญาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศ

 

โดยปีนี้จะประเมินมูลค่าการส่งออกร่วมกับภาคเอกชนอีกครั้งว่าจะตั้งเป้าหมายเท่าไหร่แต่มั่นใจว่าจะเป็นบวกต่อเนื่อง แม้โควิด-19 จะยังมีการระบาดอยู่แต่ก็ไม่กระทบกับการซื้อขายเห็นได้จากการประมูลซื้อขายพลอยที่ผ่านมาพบว่าราคาปรับเพิ่มขี้นถึง 20-30% รวมทั้งการร่วมงานของผู้ประกอบการในกิจกรรมต่างๆ ที่มียอดซื้อขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ตามเป้า

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ของโลก คือ ความเติบโตอย่างยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ที่กำหนดให้การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การศึกษาระบบสำแดงและการติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี ซึ่งหากไม่ให้ความสำคัญอาจมีการนำไปเป็นประเด็นทางการค้าได้หากตรวจพบการเอาเปรียบแรงงาน หรือใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทการเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก GIT จึงเตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 (The 7th InternationalGem & Jewelry Conference (GIT 2021)) ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ. 2565 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จ.จันทบุรี ภายใต้แนวคิด "Towards the Sustainable Gem Industry" ซึ่งจะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้รู้และประสบการณ์ ทั้งด้านการตรวจสอบ การออกแบบ และการตลาด

 

ซึ่งขณะนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกกว่า 150 ราย ได้ตอบรับเข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง