รีเซต

กนอ.เสนอ ครม.เคาะนิคมฯสมาร์ทปาร์ค ก.ย.นี้

กนอ.เสนอ ครม.เคาะนิคมฯสมาร์ทปาร์ค ก.ย.นี้
TNN ช่อง16
24 มิถุนายน 2563 ( 12:23 )
358
1
กนอ.เสนอ ครม.เคาะนิคมฯสมาร์ทปาร์ค ก.ย.นี้

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) สร้างขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง พื้นที่ประมาณ  1,383.76 ไร่  โดยมีจุดเด่นคือ การเป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบที่ทันสมัย ทั้งด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบการสื่อสาร ระบบการขนส่ง ระบบพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-Curve) 

ทั้งนี้ หลังจากที่คณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีมติเห็นชอบการลงทุนโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สมาร์ท ปาร์ค ของ กนอ.แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อให้ความเห็นต่อการลงทุนโครงการฯ และคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติได้ภายในเดือนกันยายน 2563 และจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 1/2564 ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 3 ปี โดยหากการก่อสร้างแล้วเสร็จการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม สมาร์ท ปาร์ค จะสามารถสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อปี อยู่ที่ 52,934 ล้านบาท ขณะเดียวกัน จะก่อให้เกิดการจ้างงาน ประมาณ 7,459 คน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ประมาณ 1,342,620,000 บาทต่อปี 

นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค มีความได้เปรียบในแง่ของการเป็นแหล่งผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบ (Raw materials sources ) และอยู่ในเขตส่งเสริมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  มีสถานีระบบขนส่งมวลชนทางรางเชื่อมต่อหน้าโครงการ สะดวกด้วยระบบคมนาคมขนส่ง ทางน้ำและอากาศ  เป็นโครงการที่เน้นลดต้นทุนด้านการใช้พลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มูลค่าการลงทุนระยะแรก ประมาณ 2,370 ล้านบาท เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์    กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์  และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล 


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง