รีเซต

นราธิวาส จัดปาฐกถาพิเศษ 'กระท่อมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่' พร้อมหนุนไปตลาดโลก

นราธิวาส จัดปาฐกถาพิเศษ 'กระท่อมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่' พร้อมหนุนไปตลาดโลก
มติชน
30 มีนาคม 2565 ( 14:15 )
59
นราธิวาส จัดปาฐกถาพิเศษ 'กระท่อมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่' พร้อมหนุนไปตลาดโลก

ข่าววันนี้ บริษัท ทรัพย์ธรณี 2021 จำกัด จัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง ”กระท่อมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่” อนาคตกระท่อมไทย กับการปลดล็อกสู่พืชเศรษฐกิจ โดยมี นายธนพนธ์ สงเดช ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์ธรณี 2021 จำกัด นายสงคราม บัวทอง รองนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นายรัตนาภรณ์ วิเศษธรรมปพน ศูนย์การเรียนรู้การเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมสงขลาโดยวิสาหกิจชุมชน รศ.ดร.ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายมะยาลี ยามา ฝ่ายประสานตลาดตะวันออกกลางและยุโรป ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกกระท่อมประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

 

ทั้งนี้จากการปลดล็อกกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ซึ่งประเทศไทยใช้เวลาถึง 78 ปี กว่าจะปลดล็อกพืชกระท่อมจากยาเสพติดตลอดจนแปรรูปได้ และสามารถปลูก ครอบครอง จำหน่าย ตลอดจนสามารถสร้างโอกาสการขับเคลื่อนกระท่อมไปสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ สามารถต่อยอดได้ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ยารักษาโรค อาหาร และเครื่องดื่ม กลายเป็นที่สำคัญของไทยในการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยในการลุยตลาดโลก ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล จากโอกาสทางการตลาดของพืชกระท่อมซึ่งสามารถไปได้ในหลายอุตสาหกรรม เมื่อกระท่อมไม่ใช่สารเสพติด แต่เป็นพืชเศรษฐกิจทำเงิน ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบสูง ด้วยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้น ซึ่งเป็นบริเวณเดียวที่สามารถปลูกกระท่อมได้ดี ทำให้มีโอกาสสูงในการขยายตัวของตลาด ด้วยการวิจัยและพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าได้สูง

 

 

นายธนพนธ์ สงเดช ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์ธรณี 2021 จำกัด กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับพืชกระท่อม เพราะนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทย จะทำให้เราสามารถมีรายได้ เพราะพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ขายใบ โดยในหนึ่งปีจะสร้างรายได้ประมาณ 500,000-1,000,000 บาท โดยทางบริษัท ทรัพย์ธรณี 2021 จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพืชกระท่อม เปิดโอกาสในการปลูกพืชกระท่อมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนต่อไป

 

ด้านรศ.ดร.ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นนักวิชาการและนักวิจัย เป้าหมายตอนนี้จากที่ชาวบ้านปลูกพืชกระท่อมแบบธรรมดาเพื่อกินใบเขียว ตอนนี้เป้าหมายหลักก็คือนำไปสู่ตลาดโลก สิ่งที่สำคัญเราต้องวิจัยเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เพื่อให้ทั่วโลกยอมรับว่าพืชกระท่อมของประเทศไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน และต้องปลูกอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ

 

ขณะที่นายอาแว และราซอ เกษตรกรผู้ปลูกพืชกระท่อม กล่าวว่า หลังจากกลับมาจากการประชุมที่จังหวัดพัทลุงแล้ว รับฟังถึงประโยชน์ของพืชกระท่อมนั้น ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจ โดยตอนได้เริ่มปลูกพืชกระท่อมไปแล้ว 1,000 ต้น โดยปลูกไร่ละ 100 ต้น ปลูกไป 10 ไร่ ซึ่งคาดว่าในอนาคตอาจจะปลูกเพิ่มมากกว่านี้ โดยในหนึ่งต้นเฉลี่ยแล้วตกเป็นเงิน 1,200 บาท โดยระยะเวลาในการปลูกก็ใช้เวลาเพียง 2 ปีครึ่งก็สามารถเก็บผลผลิตได้

 

อย่างไรก็ตามที่มากไปกว่าการปลดล็อกพืชกระท่อม และให้ใช้ชาวบ้านกลับมาใช้ได้อีกครั้ง อีกจุดประสงค์หนึ่งของรัฐบาลก็คือการผลักดันกระท่อมให้เป็น ‘พืชเศรษฐกิจ’ ตัวใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคตเป็นต้น


 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง