รีเซต

ประชากร 'เกาหลีใต้' หดตัวเป็นปีที่ 2 ในปี 2022

ประชากร 'เกาหลีใต้' หดตัวเป็นปีที่ 2 ในปี 2022
Xinhua
28 กรกฎาคม 2566 ( 13:55 )
31
ประชากร 'เกาหลีใต้' หดตัวเป็นปีที่ 2 ในปี 2022

โซล, 28 ก.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (27 ก.ค.) สำนักงานสถิติเกาหลีใต้ รายงานว่าจำนวนประชากรของเกาหลีใต้ลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในปี 2022 เนื่องจากอัตราการเกิดใหม่ลดต่ำอย่างต่อเนื่องและจำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผลสำรวจสำมะโนประชากร ปี 2022 โดยสำนักงานฯ ระบุว่าจำนวนประชากรของเกาหลีใต้รวมอยู่ที่ 51,692,000 คน เมื่อนับถึงเดือนพฤศจิกายนปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.1 จากปีก่อนหน้า โดยจำนวนดังกล่าวลดลงร้อยละ 0.2 ในปี 2021

จำนวนประชากรของเกาหลีใต้ลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปี 1949 โดยจำนวนประชากรชาวเกาหลีใต้ลดลงร้อยละ 0.3 อยู่ที่ 49,940,000 คน แต่จำนวนประชากรชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่นานเกินสามเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 อยู่ที่ 1,752,000 คนในปีก่อน

เกาหลีใต้มีประชากรวัยทำงานหรือผู้มีอายุ 15-64 ปี ลดลงร้อยละ 0.7 อยู่ที่ 36,686,000 คนในปีก่อน ส่วนจำนวนประชากรสูงอายุหรือผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ขยายตัวร้อยละ 5.1 อยู่ที่ 9,146,000 คนในปีก่อน แต่จำนวนผู้มีอายุ 14 ปีหรือต่ำกว่า กลับลดลงร้อยละ 3.7 อยู่ที่ 5,860,000 คน

ทั้งนี้ เกาหลีใต้เผชิญภาวะอัตราการเกิดใหม่ลดต่ำอย่างต่อเนื่องและจำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากคนหนุ่มสาวหลีกเลี่ยงการแต่งงานและมีลูกเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูง การว่างงานของคนรุ่นใหม่ และค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูลูกที่สูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง