โควิด วันนี้ ตัวเลขสองหลัก จังหวัดไหนยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่

โควิด วันนี้ ตัวเลขสองหลัก จังหวัดไหนยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่
ข่าวสด
23 กุมภาพันธ์ 2564 ( 12:40 )
31
โควิด วันนี้ ตัวเลขสองหลัก จังหวัดไหนยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่

ยอดโควิดใหม่เพิ่ม 93 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 93 ราย มาจากต่างประเทศ 2 ราย เจอติดเชื้อในสมุทรสาคร 54 ราย ปทุมธานี 28 ราย ยอดสะสม 25,599 ราย เหลือรักษาตัว 1,070 ราย

 

วันนี้ (23 ก.พ.) โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ประจำวัน ว่า สถานการณ์ทั่วโลกวันนี้ 112.25 ล้านราย เป็นรายใหม่ 2.86 แสนราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 6,522 ราย สะสม 2.48 ล้านราย สหรัฐอเมริกาเหลือรายใหม่ 5.9 หมื่นราย บราซิล 2.9 ราย ถือว่าลดลง มาเลเซียลดลงเหลือ 2,192 ราย สำหรับประเทศไทยขยับลง 114 ของโลก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 95 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 93 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รักษาหาย 85 ราย ผู้ป่วยสะสม 25,599 ราย รักษาหาย 24,446 ราย เหลือรักษาอยู่ 1,070 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย ส่วนระลอกใหม่ผู้ติดเชื้อสะสม 21,362 ราย รักษาหายสะสม 20,362 ราย เสียชีวิตสะสม 23 ราย

 

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จำแนกเป็น 3 พื้นที่ คือ 1. สมุทรสาคร 54 ราย คิดเป็น 58.06% สะสม 16,007 ราย คิดเป็น 78.38% 2.กทม. 2 ราย คิดเป็น 2.15% สะสม 952 ราย คิดเป็น 4.66% และ 3.จังหวัดอื่นๆ 37 ราย คิดเป็น 39.78% ส่วนใหญ่อยู่ในปทุมธานี สะสม 3,463 ราย คิดเป็น 16.96%

 

เมื่อแยกตามประเภทผู้ติดเชื้อ พบว่า มาจาก 1. ระบบเฝ้าระวัง 52 ราย ได้แก่ สมุทรสาคร 40 ราย ปทุมธานี 3 ราย กทม. ตาก และอ่างทอง จังหวัดละ 2 ราย นครปฐม นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 1 ราย 2.คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 41 ราย ได้แก่ สมุทรสาคร 14 ราย ปทุมธานี 25 ราย และนนทบุรี 2 ราย และ 3. เดินทางจากต่างประเทศ 2 ราย ได้แก่ สหราชอาณาจักร 2 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง