HENG เตรียม IPO พร้อมตั้งเป้าปี 2566 พอร์ตสินเชื่อรวม 14,800 ล้านบาท

HENG เตรียม IPO พร้อมตั้งเป้าปี 2566 พอร์ตสินเชื่อรวม 14,800 ล้านบาท
TNN Wealth
31 สิงหาคม 2564 ( 21:05 )
81
HENG เตรียม IPO พร้อมตั้งเป้าปี 2566 พอร์ตสินเชื่อรวม 14,800 ล้านบาท

ข่าววันนี้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิซซิ่ง’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมรุกขยายธุรกิจสินเชื่อภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ผู้ให้บริการทางการเงินที่นิยมชมชอบของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น’ ครอบคลุมทั้งสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นนำ 6 บริษัท เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยจักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต
 
 
นอกจากนี้ HENG ยังมีเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองและนายหน้ากว่า 5,100 ในแต่ละพื้นที่กระจายอยู่ 51 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ปัจจุบันมีการขยายสาขาไปยังภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ HENG มีรากฐานธุรกิจที่เข้มแข็งในภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายเพิ่มเป็น 830 สาขา ภายในปี 2566 จาก ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 ที่มีจำนวน 451 สาขา
 
 
 
และมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์และโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถการให้บริการ รองรับแผนขยายพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 14,800 ล้านบาท
 
 
 
โดยปี 2561-2563 บริษัทฯ ขยายพอร์ตสินเชื่อได้อย่างต่อเนื่อง จาก 7,349 ล้านบาท เพิ่มเป็น 7,534 ล้านบาท และ 7,733 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 2.6 ต่อปี มีรายได้จากดอกเบี้ยอยู่ที่ 1,239 ล้านบาท 1,557 ล้านบาทและ 1,450 ล้านบาท
 
 
 
โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดอกเบี้ยหลักมาจากสินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัดส่วนสำคัญคือสินเชื่อเช่าซื้อ ทำรายได้อยู่ที่ร้อยละ 64.0 ร้อยละ 76.7 และร้อยละ 65.0 ของรายได้ทั้งหมด ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2561-2563 อยู่ที่ 151.8 ล้านบาท 188.7 ล้านบาท และ 318.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 44.6 ต่อปี
 
 
ส่วนผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อรวม 7,802 ล้านบาท โดยมีรายได้จากดอกเบี้ย 686.1 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกันยังคงเป็นพอร์ตหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.4 ของรายได้รวมและสินเชื่อเช่าซื้อยังคงเป็นรายได้หลักเช่นเดิม คิดเป็นร้อยละ 52.9
 
 
 
ทั้งนี้ได้มีการตั้งสำรองลูกหนี้สินเชื่อส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับความเสี่ยงทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากภาวะโควิท-19 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้กำไรสุทธิในไตรมาสนี้อยู่ที่ 109.1 ล้านบาท
 
 
 
ล่าสุด HENG ยื่นแบบแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
 
 
 
ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับ 1 แบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย HENG จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้มาเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงรองรับแผนขยายสาขาและการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม ส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระเงินกู้แก่สถาบันการเงิน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง