รีเซต

คพ.แนะ วิธีจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์ COVID-19

คพ.แนะ วิธีจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์ COVID-19
มติชน
6 เมษายน 2563 ( 11:34 )
170
คพ.แนะ วิธีจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์ COVID-19

คพ.แนะ วิธีจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์ COVID-19 

โควิด-19 วันที่ 6 เมษายน นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพิ่มสูง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและแก้ไขปัญหาขยะจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ทส. มีคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประลอง ดำรงค์ไทย

 

นายประลอง กล่าวว่า สำหรับประชาชนทั่วไป 1.) ให้รวบรวมถุงขยะที่มีหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วแยกออกจากถุงขยะอื่น ๆ 2.) ระบุข้อความบนถุงขยะว่า “หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” ให้เห็นได้อย่างชัดเจน 3.) ส่งให้กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

อธิบดีคพ. กล่าวว่า ข้อแนะนำสำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน สถานประกอบการ อาคารชุด 1.) จัดให้มีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ และติดสัญลักษณ์ รูปภาพข้อความที่สื่อถึงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ควรวางไว้ในจุดรวบรวมที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และไม่ควรมีจุดรวบรวมเกิน 2 จุด 2.) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยควรแสดงแผนผังหรือรูปภาพแสดงวิธีการทิ้งที่ถูกต้องไว้บริเวณที่ตั้งถังขยะ 3.) รวบรวมโดยแยกทิ้งจากขยะอื่น ๆ เพื่อส่งให้กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่งให้สถานที่กำจัดเอกชนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

“อย่าลืม ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกที่ เพื่อนำกำจัดตามหลักวิชาการ ลดปัญหาขยะ ป้องกันการแพร่เชื้อ covid-19 ให้ปลอดภัยกันทุกคน” นายประลอง กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง