เปิดรายได้ 'แคท'​ 8 เดือนแรกปี 63 กวาด 27,105 ลบ. กำไร 3,876 ลบ.

เปิดรายได้ 'แคท'​ 8 เดือนแรกปี 63 กวาด 27,105 ลบ. กำไร 3,876 ลบ.
มติชน
15 กันยายน 2563 ( 04:44 )
127
เปิดรายได้ 'แคท'​ 8 เดือนแรกปี 63 กวาด 27,105 ลบ. กำไร 3,876 ลบ.

เปิดรายได้ ‘แคท’​ 8 เดือนแรกปี 63 กวาด 27,105 ลบ. กำไร 3,876 ลบ.

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 8 เดือนแรกปี 2563 (มกราคม​-สิงหาคม​) บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 27,105 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 23,229 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,876 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรพิเศษจากการยุติข้อพิพาทกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

“จากการระงับข้อพิพาทสุทธิแล้ว แคทต้องจ่ายให้ทรูประมาณ 106 ล้านบาท แต่มีการกลับรายการ ทำให้เกิดเป็นกำไรพิเศษจากการยุติข้อพิพาทดังกล่าว ดังนั้น เมื่อรวมกำไร 8 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทจึงมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,876 ล้านบาท” พ.อ.สรรพชัย กล่าว

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ทรูได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม​ 2563 ที่ผ่านมา ว่า บริษัท และบริษัทในกลุ่ม เข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทกับแคท เพื่อระงับข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

 

โดยแคทชำระเงินให้กลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,961.99 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทชำระเงินให้แคทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,855.88 ล้านบาท ขณะเดียวกัน แคทและกลุ่มบริษัท ดำเนินการถอนคำฟ้อง คำร้อง และคำอุทธรณ์หรือแถลงไม่คัดค้าน (แล้วแต่กรณี) ต่อศาลปกครอง เพื่อให้มีผลทางกฎหมายเป็นการระงับข้อพิพาท รวมถึงตกลงที่จะไม่รื้อร้องฟ้องคดี หรือเสนอข้อพิพาทในเรื่องที่ตกลงระงับข้อพิพาทอีก

 

ซึ่งการระงับข้อพิพาทตามสัญญาในครั้งนี้เป็นการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจอันเกิดจากความไม่แน่นอนในผลของคำพิพากษาของศาล ซึ่งเป็นผลดีต่อกลุ่มบริษัท และแคทอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับการระงับข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ประกอบด้วย 1.กรณีที่แคทเรียกร้องให้ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เป็นจำนวนเงินประมาณ 113.58 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษสี่หลักเลขหมาย 1331 เป็นจำนวนเงินประมาณ 3.96 ล้านบาท

 

2.กรณีที่แคทเรียกร้องให้ ทรูมูฟ นำหนังสือค้ำประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ มาวางค้ำประกันการดำเนินงานสำหรับปีที่ 14 ถึงปีที่ 17 รวมเป็นวงเงิน 2,785 ล้านบาท ซึ่งทรูมูฟได้เรียกร้องแย้งให้แคทคืนหนังสือค้ำประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของปีดำเนินการที่ 11 ถึงปีที่ 13 และเรียกร้องค่าเสียหายจากแคทเป็นจำนวนเงินประมาณ 56.19 ล้านบาท

 

3.กรณีที่แคทเรียกร้องให้ ทรูมูฟ ชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้ครบถ้วน จากการหักค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (ไอซี) จากรายได้ก่อนคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แคทในปีดำเนินการที่ 10 ถึงปีที่ 17 เป็นจำนวนเงิน ประมาณ18,555.95 ล้านบาท

 

4.กรณีที่ ทรูมูฟ ขอคืนค่าเช่าที่ได้ชำระให้แก่แคทไปโดยสำคัญผิดว่าที่ดินบริเวณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพะเยา ที่ใช้ติดตั้งเสาโทรคมนาคม เป็นของแคทเป็นจำนวนเงินประมาณ 170,788.88 บาท

5.กรณีที่แคทเรียกร้องให้ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด (ฮัทชิสัน ซีเอที) ชำระค่าบริการที่ กสท ไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เงินประกันรายได้ขั้นต่ำเพิ่มเติม และเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่แคทได้ชำระไปพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามสัญญาทำการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,445 ล้านบาท ทั้งนี้ ฮัทชิสัน ซีเอที ได้เรียกร้องแย้งเพื่อเรียกค่าเสียหายภายใต้สัญญาทำการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,544.72 ล้านบาท

 

6.กรณีที่แคทได้ยื่นฟ้อง ฮัทชิสัน ซีเอที บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (บีเอฟเคที) และธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยแคทเรียกค่าเสียหายที่ ฮัทชิสัน ซีเอที จะต้องรับผิด เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,277.79 ล้านบาท และในส่วนที่ ฮัทชิสัน ซีเอที และ บีเอฟเคที ต้องร่วมรับผิด เป็นจำนวนเงินประมาณ 298.40 ล้านบาท

และ 7.กรณีที่แคทได้ยื่นฟ้อง ฮัทชิสัน ซีเอที ให้ชำระค่าธรรมเนียมยูโซ่ที่แคทชำระให้แก่สำ​นักงาน​คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,013.38 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง