ภาคใต้ติดเชื้อพุ่ง 4 จว.ชายแดน ยอดสูงกว่ากรุงเทพฯ ปริมณฑล 16 ต.ค.ไทยฉีดวัคซีนทะลุล้านโดส

ภาคใต้ติดเชื้อพุ่ง 4 จว.ชายแดน ยอดสูงกว่ากรุงเทพฯ ปริมณฑล 16 ต.ค.ไทยฉีดวัคซีนทะลุล้านโดส
มติชน
17 ตุลาคม 2564 ( 15:06 )
27
ภาคใต้ติดเชื้อพุ่ง 4 จว.ชายแดน ยอดสูงกว่ากรุงเทพฯ ปริมณฑล 16 ต.ค.ไทยฉีดวัคซีนทะลุล้านโดส

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวัน ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 10,863 ราย จากการตรวจสอบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั้งหมด พบว่า ทางภาคใต้มียอดการติดเชื้อโควิด-19 สูงกว่ากรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยยอดผู้ติดเชื้อรายวันทั้งหมดมีจำนวน 10,863 ราย แบ่งเป็น จังหวัดอื่นๆ 67 จังหวัด จำนวน 6,508 ราย เรือนจำ 64 ราย กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,792 ราย และ 4 จังหวัดทางภาคใต้ 2,492 ราย ซึ่งสูงกว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

ทั้งนี้ ในกราฟเส้นของการติดเชื้อ กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 17 ส่วนชายแดนใต้ คิดเป็นร้อยละ 23 และอีก 67 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 60 และในวันนี้ พบผู้เสียชีวิตจำนวน 68 ราย และหายป่วยอีก 10,383 ราย

 

 

สำหรับจังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับ ยังคงเป็นจังหวัดทางภาคใต้ถึง 5 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร 1,065 ราย ยะลา 727 ราย สงขลา 650 ราย ปัตตานี 647 ราย นครศรีธรรมราช 519 ราย นราธิวาส 468 ราย ชลบุรี 389 ราย เชียงใหม่ 360 ราย ระยอง 346 ราย และสมุทรปราการ 343 ราย

 

ขณะที่ตัวเลขเรื่องการฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไปได้ 1,063,719 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 491,693 ราย รวมสะสม 37,446,713 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 ของจำนวนประชากร เข็มที่ 2 จำนวน 537,658 ราย รวมสะสม 25,825,201 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.9 ของจำนวนประชากร และเข็มที่ 3 จำนวน 34,368 ราย รวมสะสม 1,930,827 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของจำนวนประชากร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง