รีเซต

ครม. เคาะที่สปก. 1.4 หมื่นไร่ สร้างเมืองอัจฉริยะ เอกชนร่วมลงขัน คึกคัก

ครม. เคาะที่สปก. 1.4 หมื่นไร่ สร้างเมืองอัจฉริยะ เอกชนร่วมลงขัน คึกคัก
ข่าวสด
22 มีนาคม 2565 ( 16:11 )
122
ครม. เคาะที่สปก. 1.4 หมื่นไร่ สร้างเมืองอัจฉริยะ เอกชนร่วมลงขัน คึกคัก

ข่าววันนี้ 22 มี.ค.2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษณาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 14,619 ไร่ ในท้องที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ธุรกิจ อีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ โดยใช้เงินลงทุนทั้งหมด 1.34 ล้านล้านบาท ในระยะเวลา 10 ปี

 

ทั้งนี้ครม.จะร่างระเบียบดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ในประโยชน์ที่ดินของส.ป.ก.ต่อไป ส่วนสกพอ.นั้นขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1.5 หมื่นล้านบาท ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 พันล้านบาท รวม 1.9 หมื่นล้านบาท แยกเป็น ค่าชดเชยที่ดิน 1 หมื่นล้านบาท โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบขั้นรายละเอียดและจัดทำรายละเอียดการให้เอกชนร่วมลงทุน(พีพีพี) 1 พันล้านบาท โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน(พีพีพี) 200 ล้านบาท และโครงการปรับพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลาง 7.8 พันล้านบาท

 

 

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสกพอ. กล่าวว่า โครงการนี้ มีมูลค่าลงทุน 1.34 ล้านล้านบาท ในระยะ 10 ปี (2566-2575) เพื่อรองรับธุรกิจใหม่และประชากร 350,000 คน และอยู่ในรัศมี 30 กิโลเมตร รอบสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนของเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ 1.18 ล้านล้านบาท เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน(พีพีพี) 1.3 แสนล้านบาท เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคในเมือง ระบบขนส่งอัจฉริยะ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

 

ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ 3.7 หมื่นล้านบาท มาจากสกพอ. 2.8 หมื่นล้านบาท และภาครัฐอื่น 9.1 พันล้านบาท เป็นค่าปรับพื้นที่ ค่าที่ดิน ค่าโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคในเมือง โดยงบประมาณที่ครม.เห็นชอบรวม 1.9 หมื่นล้านบาทนี้ สกพอ.จะคืนเงินต้นให้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ย 4.8 พันล้านบาท รวมวงเงิน 2.3 หมื่นล้านบาท ให้กับรัฐบาลภายใน 10 ปี คาดว่ากำไรตลอดโครงการจะทั้งหมด 39 ล้านล้านบาท

 

สำหัรบโครงการศูนย์ธุรกิจ อีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจและการเงินระดับภูมิภาคมาตรฐานเทียบเท่าสากลในพื้นที่อีอีซี และให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 ใน 10 เมืองของโลกในปี 2580 เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะต้นแบบสำหรับการพัฒนาเมืองใหม่ทั่วประเทศไทย โครงการมีที่ตั้ง ที่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พื้นที่โครงการ 14,619 ไร่ โดยจะพัฒนาระยะแรกประมาณ 5,000 ไร่ โครงการมีที่ตั้งห่างจากท่าอากาศยานอู่ตะเภา 15 กม. และห่างจากกรุงเทพฯ 160 กม. มีระยะการพัฒนา 10 ปี ระหว่างปี 2565-2575

ข่าวที่เกี่ยวข้อง