ศบค.ชุดใหญ่เล็งถกผ่อนคลายสถานบันเทิง17จว.นำร่องท่องเที่ยว เปิดแบบกำหนดเวลา แต่งด 4 กิจกรรม

ศบค.ชุดใหญ่เล็งถกผ่อนคลายสถานบันเทิง17จว.นำร่องท่องเที่ยว เปิดแบบกำหนดเวลา แต่งด 4 กิจกรรม
มติชน
25 พฤศจิกายน 2564 ( 20:19 )
13
ศบค.ชุดใหญ่เล็งถกผ่อนคลายสถานบันเทิง17จว.นำร่องท่องเที่ยว เปิดแบบกำหนดเวลา แต่งด 4 กิจกรรม

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ศปก.สธ.) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่มี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานที่ผ่านมา​ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด ในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยสาระสำคัญตอนหนึ่งระบุว่า ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565 เปิดดำเนินการเฉพาะพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัดให้เปิดแบบกำหนดเวลา และ งดกิจกรรม ดังนี้ 1.งดให้บริการคาราโอเกะ 2.งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง 3.งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วเดียวกัน และ 4.งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการให้บริการที่คลุกคลี และใกล้ชิดกับลูกค้า

 

สำหรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค 1.สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2 Plus 2.ยกระดับมาตรการ Covid Free Personal 3.ยกระดับ Covid Free Customer และ 4.ยกระดับ Covid Free Environment โดยที่ประชุมยังกำหนดให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผลตรวจ ATK ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง รวมถึงการกำกับติดตามการเปิดดำเนินการอย่างใกล้ชิด และพิจารณากำหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ต้องจับตาว่าจะมีการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ในวันที่​ 26​ พฤศจิกายนนี้หรือไม่