รีเซต

ผวา 'โควิด' ร.ร.สามเสนวิทยาลัยประกาศปิด 6 วัน เรียนออนไลน์-ทำงานที่บ้าน

ผวา 'โควิด' ร.ร.สามเสนวิทยาลัยประกาศปิด 6 วัน เรียนออนไลน์-ทำงานที่บ้าน
ข่าวสด
22 ธันวาคม 2563 ( 16:40 )
106
ผวา 'โควิด' ร.ร.สามเสนวิทยาลัยประกาศปิด 6 วัน เรียนออนไลน์-ทำงานที่บ้าน

โควิด : ร.ร.สามเสนวิทยาลัยปิด 6 วัน ให้เรียนออนไลน์ ครู-บุคลากรทางการศึกษาที่พำนักอยู่สมุทรสาครทำงานที่บ้าน ใครที่ไปพื้นที่เสี่ยงให้ไปตรวจหาเชื้อ

 

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ออกประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 23-30 ธ.ค.63 โดยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการะแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

 

 

 

1.ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 23-30 ธ.ค.63 เป็นเวลา 6 วัน หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศ อย่างเป็นทางการต่อเนื่อง ข้าราชการครู-บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการตามปกติ

2.โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ ในวันที่ปิดเรียนจำนวน 6 วัน ผ่านช่องทางออนไลน์

3.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเตรียมในทุกวิชาที่รับผิดชอบ

4.เลื่อนการจัดกีฬาสีภายในโรงเรียนวันที่ 25 ธ.ค.63 ไปเป็นวันที่ 22 ม.ค.64

5.ยกเลิกนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนทุกประเภทจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

6.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

7.ระหว่างที่ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานที่บ้าน โดยไม่ถือเป็นวันลา

8.ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประวัติสัมผัสและใกล้ชิดกับบุคคลที่ปฏิบัติงานและ/หรือเคยเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในจ.สมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 เป็นต้นมาให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องการกักตัวให้ดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตเป็นรายกรณี ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหลือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

9.ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนประจำการอยู่ที่ตั้ง ไม่ออกนอกพื้นที่จังหวัด ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากนักเรียนหรือผู้ปกครองมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-279-1992

ข่าวที่เกี่ยวข้อง