กรมอนามัย ตรวจมาตรการป้องกันโควิด-19 รร.อนุบาล ก่อนเปิดเทอม

กรมอนามัย ตรวจมาตรการป้องกันโควิด-19 รร.อนุบาล ก่อนเปิดเทอม
TNN ช่อง16
27 พฤษภาคม 2563 ( 12:51 )
192
กรมอนามัย ตรวจมาตรการป้องกันโควิด-19 รร.อนุบาล ก่อนเปิดเทอม

 

วันนี้ (27 พ.ค.63) แพทย์หญิง พญ. พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมที่โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ เขตวัฒนาก่อนที่จะมีการเปิดเรียน ในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมระบุว่า  นอกจากมิติของการบริหารจัดการ ชั้นแผนการเรียนการสอนที่ต้องมีการปรับในช่วงสถานการณ์โค 19 แล้ว สิ่งสำคัญ คือ โรงเรียนจะต้องเน้นการดูแลการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ทั้งห้องเรียนห้องประชุม โรงอาหาร รถรับส่งนักเรียน หอพักนักเรียน เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจาก โควิด-19

 

 

โดยเน้นใน 6 มาตรการ คือ การคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา เด็ก ครู ผู้ปกครองใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อเข้าไปยังสถานศึกษา ให้แต่ละโรงเรียน จัดตั้งจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ จัดพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่าง ทั้งในห้องเรียนโรงอาหารหรือส่วนอื่นๆ มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย อีกทั้งต้องบริหารการจัดการลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกันของเด็กนักเรียน

 

 

สำหรับโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ เขตวัฒนา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. มีนักเรียน ประมาณ 1,500 คน โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่จุดคัดกรองทางเข้าโรงเรียน และภายในชั้นเรียน ตามทาง มีการจัดทำสติกเกอร์ กำหนดจุดระยะห่าง

 

 

โดยเด็กเล็กจะต้องเน้นการควบคุมดูแลความปลอดภัย ทางด้านสุขอนามัย มากเป็นพิเศษ เด็กทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย ขณะอยู่ภายในโรงเรียน รวมถึงการต้องจัดสรรเหลื่อมเวลามาเรียนของเด็กแต่ละช่วงชั้น เพื่อลดความแออัด ในช่วงเวลาที่ต้องมาเรียนร่วมกัน

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง