รีเซต

เปิดเซฟ อธิบดีณัฐพล ลูกชายสุขวิช รังสิตพล รวยอู้ฟู่กว่า 4.73 พันล้าน

เปิดเซฟ อธิบดีณัฐพล ลูกชายสุขวิช รังสิตพล รวยอู้ฟู่กว่า 4.73 พันล้าน
ข่าวสด
15 ตุลาคม 2564 ( 14:30 )
82
เปิดเซฟ อธิบดีณัฐพล ลูกชายสุขวิช รังสิตพล รวยอู้ฟู่กว่า 4.73 พันล้าน

ป.ป.ช.เปิดเซฟ ณัฐพล รังสิตพล นั่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครบ 3 ปี รวยกว่า 4.73 พันล้านบาท มีเงินฝาก Bank of America 11.5 ล้าน เศรษฐีที่ดิน 3.52 พันล้าน

 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย ที่น่าสนใจ นายณัฐพล รังสิตพล กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ในตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม-อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

โดยนายณัฐพล แจ้งมีทรัพย์สิน 1,769,204,982 บาท ได้แก่ เงินฝาก 36,694,100 บาท ซึ่งจำนวนนี้มีเงินฝากใน Bank of America วงเงิน 11,547,348 บาทอยู่ด้วย เงินลงทุน 107,764,262 บาท เงินให้กู้ยืม 424,000 บาท ที่ดิน 1,497,528,500 บาท (พบว่าโฉนดแพงที่สุด เลขที่ 7160 ตั้งอยู่ที่ แขวงพระโขนงฝั่งเหนือ อ.วัฒนา กทม. เนื้อที่ 1-1-5 ไร่เศษ ได้มาเมื่อ 19 มิ.ย. 2558 โดยได้มาจากการให้ มูลค่า 758,550,000 บาท)

 

นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 116,940,333 บาท ยานพาหนะ 10 คัน 8 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 853,787 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน


มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,705,000 บาท เป็นเงินเดือน 790,000 บาท เงินประจำตำแหน่งและค่ารถประจำตำแหน่ง 730,000 บาท เบี้ยประชุม 125,000 บาท ค่าเช่า 2,300,000 บาท ดอกเบี้ย 700,000 บาท เงินปันผล 60,000 บาท มีรายจ่ายรวม 775,000 บาท

 

ส่วนนางไรรัตน์ รังสิตพล คู่สมรส มีทรัพย์สิน 2,969,085,682 บาท ได้แก่ เงินฝาก 11,145,256 บาท เงินลงทุน 813,885,808 บาท ที่ดิน 2,030,182,000 บาท (โฉนดแพงสุดเลขที่ 646 ตั้งอยู่ที่แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กทม. เนื้อที่ 1-2-78 ไร่ ได้มาเมื่อ 5 ก.ค. 2514 โดยการโอนมรดก มูลค่า 1,356,000,000 บาท) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10,750,000 บาท ยานพาหนะ 1 คัน 450,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 19,247,017 บาท ทรัพย์สินอื่น 83,430,600 บาท

 

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 11,100,000 บาท แบ่งเป็นดอกเบี้ย 2,500,000 บาท เงินปันผล 8,600,000 บาท มีรายจ่ายรวม 6,353,000 บาท

 

ทั้งคู่ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4,738,290,665 บาท ไม่มีหนี้สิน อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้ยื่นและคู่สมรส ครอบครองที่ดิน รวม 25 แปลง มูลค่ารวม 3,527,710,500 บาท

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายณัฐพล เป็นลูกชายคนเล็กและคนเดียวของอดีตนักการเมืองดัง สุขวิช รังสิตพล ก่อนหน้านี้ปี 2559-2561 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560-2561 เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2561-2562 เป็นผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และปี 2562-ปัจจุบัน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง