รีเซต

ครม. เห็นชอบบันทึกการประชุมผู้ว่าฯ ชายแดนไทย-พม่า หวังกระชับสัมพันธ์จนท.ระดับท้องถิ่น

ครม. เห็นชอบบันทึกการประชุมผู้ว่าฯ ชายแดนไทย-พม่า หวังกระชับสัมพันธ์จนท.ระดับท้องถิ่น
มติชน
13 กันยายน 2565 ( 15:16 )
58
ครม. เห็นชอบบันทึกการประชุมผู้ว่าฯ ชายแดนไทย-พม่า หวังกระชับสัมพันธ์จนท.ระดับท้องถิ่น

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 กันยายน ที่ทําเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 7 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ กระทรวงมหาดไทย ร่างบันทึกการประชุมฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการหารือร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ที่มีเขตแดนติดต่อกัน ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องกับเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเป็นการสานต่อความร่วมมือด้านต่างๆ ที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงกันไว้แล้ว โดยมีประเด็นความร่วมมือหลากหลายมิติ จำนวน 18 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการข้ามแดน 2.การบริหารจัดการการสัญจรข้ามแดนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 3.ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน

 

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า 4.การคมนาคมขนส่ง 5.ความร่วมมือด้านการเกษตรบริเวณชายแดน 6.ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 7.ความร่วมมือด้านแรงาน 8.การบริหารจัดการจุดผ่านแดน 9.การสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน 10.การจัดการภัยพิบัติ 11.การลักลอบตัดไม้โดยผิดกฎหมาย 12.การดำรงรักษาสิ่งแวดล้อมชายแดน 13.การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดน 14.ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 15.ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 16.ความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองพี่เมืองน้องระดับจังหวัด 17.กลไกความร่วมมือระดับจังหวัดและท้องถิ่น และ 18.เรื่องอื่น ๆ

 

น.ส.รัชดา กล่าวว่า การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งนี้ เป็นกลไกที่จัดตั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดของทั้งสองฝ่าย ที่มุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ สาธารณสุข การท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยของทั้งสองประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง