รีเซต

สรรพสามิตปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล

สรรพสามิตปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล
ทันหุ้น
17 มกราคม 2567 ( 16:35 )
25
สรรพสามิตปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล

#น้ำมันดีเซล #ทันหุ้น - ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 1 บาท ถึงวันที่ 19 เม.ย. นี้ 

 

ครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 1 บาท ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. - 19 เม.ย.2567 เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

 

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 1 บาท ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2567 เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชนจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น

อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหลายประเภทและหลายครั้งมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดีเซล เนื่องจากถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้เป็นต้นทุนในภาคการผลิตสินค้า ไฟฟ้า และภาคการขนส่งในทุกอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  กรมสรรพสามิตเสนอต่อ ครม. และ ครม.มีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลลง 1 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2567

การลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในครั้งนี้จะเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าการลดอัตราภาษีในครั้งนี้ จะส่งผลให้กรมสรรพสามิตสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ประมาณ 6,000 ล้านบาท หรือ 2,000 ล้านบาทต่อเดือน โดยการลดอัตราภาษีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นในระดับที่จะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและช่วยให้ภาพรวมในทุกมิติเติบโตได้ ตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง