กทม.ขอคนกรุงสวมหน้ากากขณะใช้บริการสวนสาธารณะ อนุโลมนักวิ่งเปิดจมูกได้

กทม.ขอคนกรุงสวมหน้ากากขณะใช้บริการสวนสาธารณะ อนุโลมนักวิ่งเปิดจมูกได้
มติชน
18 มิถุนายน 2564 ( 14:39 )
18
กทม.ขอคนกรุงสวมหน้ากากขณะใช้บริการสวนสาธารณะ อนุโลมนักวิ่งเปิดจมูกได้
 

วันที่ 18 มิถุนายน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่ กทม.ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) รวมทั้งได้ออกมาตรการป้องกันโรคสำหรับสถานที่และกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศดังกล่าว เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ กทม.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ สวนสาธารณะ ของ กทม.และ สวนพฤกศาสตร์ต่างๆ ได้รับอนุญาตให้ผ่อนคลายมาตรการ สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา

 

 

 

 

“โดยสวนสาธารณะของ กทม.เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 05.00 – 21.00 น. อนุญาตเฉพาะการเดินและวิ่งเพื่อออกกำลังกายเท่านั้น งดกิจกรรมสันทนาการ การปั่นจักรยาน และการออกกำลังกายแบบอื่นๆ สำหรับออกกำลังกายด้วยการเดิน ให้สวมหน้ากากและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1–2 เมตร หากออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ให้สวมหน้ากาก แต่สามารถเปิดบริเวณจมูกได้ รวมทั้งให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 5 เมตร และวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ กทม.จะทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ อุปกรณ์เป็นประจำ สม่ำเสมอ กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในสวนอย่างทั่วถึง” ปลัด กทม.กล่าว

 

 

 

อย่างไรก็ตาม นางศิลปสวย กล่าวว่า กทม.ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการในสวนสาธารณะ งดใช้อุปกรณ์ออกกำลังทุกประเภท งดใช้สนามเด็กเล่น ฟิตเนส งดรับประทานอาหารในสวนฯ (อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่มเท่านั้น) งดการรวมกลุ่มสนทนาและการออกกำลังกายแบบรวมกลุ่ม งดการแสดง การละเล่น และการแข่งขันทุกประเภท

 

 

 

“นอกจากนี้ ผู้เข้าใช้บริการทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโดยตรวจวัดอุณหูมิก่อนเข้าสวนฯ หากอุณหภูมิสูงเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสวนทุกกรณี สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ในส่วนของสวนสาธารณะที่มีบริการโซนสำหรับสุนัข Dog Park ยังไม่เปิดให้บริการ” นางศิลปสวย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง