ร้อยเอ็ด ป่วยพุ่งไม่หยุด เผยฉีดวัคซีน 1 เข็มไม่ต้องกักตัว ยกเว้นซิโนแวค

ร้อยเอ็ด ป่วยพุ่งไม่หยุด เผยฉีดวัคซีน 1 เข็มไม่ต้องกักตัว ยกเว้นซิโนแวค
ข่าวสด
15 กรกฎาคม 2564 ( 00:37 )
16
ร้อยเอ็ด ป่วยพุ่งไม่หยุด เผยฉีดวัคซีน 1 เข็มไม่ต้องกักตัว ยกเว้นซิโนแวค

 

โควิด : จ.ร้อยเอ็ด พบป่วย โควิด-19 เพิ่ม 97 ราย สะสมรวม 1,106 ราย เผยฉีดวัคซีน 1 เข็ม เข้าจังหวัดได้ ไม่ต้องกักตัว ยกเว้นซิโนแวค ซิโนฟาร์ม

 

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิค-19 ของจ.ร้อยเอ็ด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 97 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 75 ราย ได้แก่ กรุงเทพฯ 54 ราย จ.ปทุมธานี 6 ราย จ.สมุทรปราการ 4 ราย จ.นครปฐม 5 ราย จังหวัดอื่น ๆ อีก 6 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจ.ร้อยเอ็ด 22 ราย รวมยอดติดเชื้อสะสมจำนวน 1,106 ราย

 

 

 

สำหรับมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด และการตรวจคัดกรองการเดินทาง การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 35 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 64 กรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่กรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร

 

 

และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา และจ.สงขลา ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้า พื้นที่ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ ให้รายงานตัวทันที

ต้องลงทะเบียนในเเอพลิเคชั่นของจ.ร้อยเอ็ด และกักตนองที่บ้าน หรือที่พักอาศัย หรือที่ที่ทางราชการกำหนด เป็นเวลา 14 วัน กรณีแรงานกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้เข้ารับการกักตัว โดยคุมไว้สังเกตในที่สถานที่กักตัวของแต่ละพื้นที่กำหนด

 

 

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ชนิดอื่น เข็มที่ 1 มาแล้วไม่น้อยว่า 28 วัน ไม่ต้องกักตัว ทั้งนี้ต้องรายงานตัวพร้อมแสดงหลักฐานต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ ชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง