รีเซต

บินในปท.เฮ ขายตั๋วได้ 100% ไม่ต้องเว้นที่นั่ง แต่ต้องสวมหน้ากากตลอดไฟลต์

บินในปท.เฮ ขายตั๋วได้ 100% ไม่ต้องเว้นที่นั่ง แต่ต้องสวมหน้ากากตลอดไฟลต์
มติชน
18 มิถุนายน 2563 ( 08:25 )
105
บินในปท.เฮ ขายตั๋วได้ 100% ไม่ต้องเว้นที่นั่ง แต่ต้องสวมหน้ากากตลอดไฟลต์

บินในปท.เฮ ขายตั๋วได้ 100% ไม่ต้องเว้นที่นั่ง แต่ต้องสวมหน้ากากตลอดไฟลต์

ภายหลังประเทศไทยมีการผ่อนปรนการทำกิจการและกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น จนถึงการยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้ว ล่าสุด นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) กล่าวถึงกพท.ได้ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 และปัจจุบันมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการบางอย่าง ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ

 

ในส่วนของการขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัดโดยอากาศยาน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดแนวทางสำหรับกรณีที่ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลอาจพิจารณาจัดให้บริการผู้โดยสารบนอากาศยานได้ครบทุกที่นั่ง ภายใต้การควบคุม กำกับและดูแลระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยานให้ได้ตามมาตรฐาน

 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางดังกล่าว กพท. ได้ประกาศกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศเป็นการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

 

1. ให้ยกเลิกการจำกัดจำนวนที่นั่งที่จะให้บริการบนอากาศยาน โดยให้สายการบินสามารถจำหน่ายบัตรโดยสารได้100% โดยไม่ต้องที่เว้นระยะห่างที่นั่งโดยสารระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน

2. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศตรวจสอบและดำเนินการบำรุงรักษาระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยาน และเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือ High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในคู่มือผู้ผลิต

3. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศติดตามดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่บนอากาศยาน

4. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งเตือนผู้โดยสารให้รับทราบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการทางสาธารณสุขในระหว่างการเดินทาง และให้ทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและมาตรการดังกล่าวเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ทั้งนี้ให้เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง